Samtlige sager om museskader kræves genoptaget

Den nyeste og meget omfattende svenske undersøgelse, der ifølge de svenske arbejdsmiljøeksperter uden nogen form for tvivl dokumenterer, at computerarbejde med gentagen brug af computermusen medfører alvorlige arbejdsskader – til dagligt betegnet museskader – har nu fået fagforbundet HK til at forlange samtlige danske afgørelser omkring museskader revurderet.

Den svenske undersøgelse kommer som en bombe under Arbejdsskadestyrelsen i Danmark. Her har man indtil i dag konsekvent har afvist museskader som værende deciderede arbejdsskader. Med den begrundelse: nok har det givet gener af at arbejde med musen, men der er ingen reel dokumentation for, at der er tale om nogen varig arbejdsskade. Derfor har resultatet af de rejste sager været givet på forhånd: nul erstatning.

Det er ellers ikke, fordi kendskabet til museskader er af nyere dato. De første eksempler dukkede op i slutningen af 80’erne, hvor de første folk, som arbejdede ved computere, fik alvorlige smerter som følge af museskader. Siden har virkeligt mange fået deres helbred mere eller mindre smadret på den bekostning uden at kunne få tildelt arbejdsskadeerstatning. Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK-Service, totalt urimeligt. Nu kan det være nok, mener han.

Med den svenske undersøgelse af museskader, der er meget omfattende og ifølge forskerne entydigt påviser, at computer-arbejde giver museskader, samt at museskader må betragtes som arbejdsskader har man fået langt bedre kort på hånden i kampen for at få anerkendt museskader som arbejdsskader – ikke blot i Sverige, men også i Danmark.

Beviserne ligger nu, ifølge de svenske forskere, hug og stikfast på bordet – hvorfor det eneste rigtige bør være at genoptage samtlige sager, hvilket HK altså også stiller krav om; den nye dokumentation omkring museskader taget i betragtning

Netavisen 24. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne