Fredsmarchen – en fornem protest mod terrorkrig og israelsk besættelse

På den internationale aktionsdag mod krig og racisme den 20. april gennemførtes gigantdemonstrationer i USA. Mindst 100.000 (tallet angives op til 250.000) demonstrerede ved Det Hvide Hus med fokus på brændpunktet Mellemøsten og i støtte til palæstinenserne mod Israels folkemorderiske angreb under påskud af terrorbekæmpelse.

I Danmark deltog mindst 5000 (snarere 6-7000 i alt) på Fredsmarchen fra Den amerikanske Ambassade via Christiansborg til det afsluttende store arrangement på Rådhuspladsen.
I de borgerlige medier er marchen blevet fortiet – eller deltagerantallet angivet til et tusinde.
Ingen af de store TV-stationer bragte billeder fra marchen – for de ville have dokumenteret den grimme talmanipulation over for offentligheden.
(Se BILLEDREPORTAGEN på Initiativet Stop Terrorkrigens hjemmeside)

En pro-israelsk og pro-zionistisk demonstration på Rådhuspladsen søndag, der var væsentligt mindre end Fredsmarchen dagen i for vejen, fik derimod rig mediedækning og ansat et delragertal til 1500.
Det er ikke et udtryk for sanddruhed i pressen – men en indirekte afspejling af det officielle Danmarks pro-israelske og pro-amerikanske krigspolitik.

Den enormt vellykkede Fredsmarch repræsenterede noget nyt i Danmark:
Den synliggjorde en fælles front af modstandere mod den amerikansk anførte ‘krig mod terror’ og mod den israelske aggression mod palæstinenserne – og under dens to paroler: STOP KRIGEN og NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE gav den udtryk for både danskernes og det internationale samfunds protest mod krig og krigsterror.

Det kom bl.a. til udtryk i de to udtalelse fra marchen – et åbent brev til den amerikanske præsident, afleveret til den amerikanske ambassade af FredsVagten – og udtalelsen til regering og folketing, der forlanger et skift i dansk politik fra krigs- til fredspolitik.

Femten talere i alt på de forskellige forskellige stop på marchen belyste forskellige aspekter i terrorkrigen og modstanden mod den israelske aggression. Den palæstinensisiske ambassadør dr. Mohammad Abu-Koash talte på Råpdhuspladsen pæå det palæstinensiske selvstyres vegne – det som er under brutalt angreb fra den forbryderiske israelske besættelsesmagt. Han opfordrede verdenssamfundet til at gribe øjeblikkeligt og konsekvent ind mod de israelske forbrydelser og den forbryderiske besættelse.

Talere der spændte fra repræsentanter fra Filippinerne, Peru og Latinamerika til solidaritet med Palæstina og det irakiske folk, der rammes af dræbende sanktioner og trues af en ny storkrig, anført af USA satte fokus på mange brændpunkter og spørgsmål, der indgår i ‘krigen mod terror’ – ‘krigen uden ende’, som den også bliver kaldt. Forfattere som Kaare Bluitgen og Jørgen Knudsen gav udtryk for det danske folks protest mod krigen – og socialdemokraten Lasse Budtz understregeade behovet for hjælp til etableringen af den palæstinensiske stat, som er øverst på den internationale dagsorden i dag.

Med den mangfoldige, farverige, festlige og højtidelige march manifesterede en ny fredsbevægelse mod terrorkrigen sig. Den vil udvikle sig som en stadig stærkere politisk kraft. Derfor fortielse og fordrejning.

Netavisen 22. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne