KTO-forlig i dyb hemmelighed

OK-forliget for 650.000 ansatte i amter og kommuner er ved at blive strikket endeligt sammen. På mandag bliver der muligvis slået søm i. Trods stor modstand blandt de offentligt ansatte vil forliget styrke Ny Løn-puljen.

I søndags var forhandlerne for henholdsvis arbejdsgiverne og de 650.000 ansatte i amter og kommuner igen til møde i Forligsinstitutionen. Efter seks timers møde blev parterne sendt hjem med besked om at møde op igen mandag den 18. marts. Samtidig har forhandlerne fået mundkurv på af forligsmand Mette Christensen. Det er forøgelsen af puljen til Ny Løn, som skiller parterne. Arbejdsgiverne har krævet, at der skal afsættes mindst 22 pct., mens KTO-forhandlerne ikke vil have afsat mere end 14 pct.

Signalerne fra begge forhandlingsparter tyder på, at der opnås enighed på mandag:
– Vi har ingen nye hjemmeopgaver fået, men det kan da godt være, at medarbejdere fra de to sekretariater mødes i den kommende uge, udtalte Poul Winckler, forbundsformand for FOA og chefforhandler for KTO, efter mødet i forligs´en. Arbejdsgivernes topforhandler, borgmester Ole Andersen, lagde heller ikke skjul på sin optimisme:
– Vi vil bestræbe os på at blive færdige den 18. marts.

Imens må de ansatte lide den tort at vente med at blive informeret til resultatet foreligger; men enhver jernbanearbejder, pædagog, sygeplejerske, skole- eller gymnasielærer kan regne ud, at forliget lander et sted mellem 14 og 22 pct. til Ny Løn ud af de samlede lønstigninger.

Det kan meget vel vise sig, at KTO-forhandlerne spiller hasard ved at indgå et forlig af den karakter. Utilfredsheden med Ny Løn har fra start af været voldsom, og den er ikke blevet mindre af, at den i sidste overenskomstperiode er efter den oprindelige hensigt. Det er ledere og fedterøve, der har profiteret på det individuelle lønsystem. I de mange tilfælde, hvor arbejdsgiverne ikke har kunnet få deres vilje med denne hensigt, er pengene simpelthen ikke udbetalt.

Det har medført, at modstanden i samme periode er vokset betydeligt, hvilket blandt andet kan konstateres ud fra det store antal af underskrifter, der er indsamlet af initiativet OK 2002. Der er for tiden indsamlet 13.615 underskrifter, der blot repræsenterer en brøkdel af modstanden, der kræver højere realløn i modsætning til en styrkelse af Ny Løn. Ved de sidste to OK-fornyelser har der været flere områder, som har stemt resultatet ned, hvilket har udløst flere strejker. Kun trusler fra forbundslederne har bevirket, at strejkerne ikke har været mere omfattende.

Det kan være, at KTO-forhandlerne gør regning uden vært, når forliget kommer til afstemning. Denne gang har man ved at dække sig ind under forligsinstitutionen sørget for, at der bliver tale om et samlet forlig, der skal til afstemning under én hat, hvorfor KTO-forhandlerne håber på at kunne majorisere modstanden ned. Det kan tænkes, at taktikken giver bagslag.
I hvert fald er forhandlerne under tidspres. Forhandlingerne skal være færdige senest 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber. Hvis ikke, vil de strejkevarsler, som er afsendt for omkring 70.000 ansatte, træde i kraft, medmindre forligsmanden udskyder konflikten, hvilket hun har ret til i to gange to uger.
En række store forbund, heriblandt SiD og FOA, har allerede indgået lokale overenskomster.

Netavisen 12. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne