Nej til krig og terror skifter navn til Stop Terrorkrigen

Presseudtalelse fra Initiativet Stop Terrorkrigen, København
København den 7. marts 2002

Efter starten på USA’s krig mod Afghanistan den 7. oktober stiftedes Nej til krig og terror, København ved at fredsbevægelser, faglige organisationer og andre krigsmodstandere gik sammen. Den har siden stået bag en række demonstrationer, fakkelvagter, den internationale fredskonference og andre initiativer.

Efter udviklingen i krigen mod Afghanistan og Talibanregimets fald og den amerikanske regerings understregning af, at den såkaldte ‘krig mod terror’ vil fortsætte mod nye lande og mål, der intet har at gøre med de tragiske begivenheder den 11. september 2001 i USA, har initiativet Nej til krig og terror drøftet sit navn og grundlag.

På et stormøde den 4. marts 2002 besluttedes det at ændre navnet på organisationen til Stop Terrorkrigen. Samtidig blev der vedtaget enkelte justeringer i grundlaget, der tager sigte på at organisationen kan fungere som en klar stemme imod den såkaldte ‘krig mod terrors’ skiftende mål.

– Stop Terrorkrigen mener det er vigtigt, at der eksisterer et initiativ, der kan reagere på alle udviklinger i krigen, hvor Danmark bliver stadig mere involveret, siger pressesekretær Per Fosgrau.
– De tre danske soldaters død i Afghanistan er det direkte resultat af regeringens og folketingets fejlagtige beslutning om at involvere Danmark. Initiativet forlanger, at de danske soldater trækkes ud.
– Irak er udpeget som det sandsynlige næste krigsmål for USA. Irak har intet at gøre med terrorhandlingerne den 11. september. Når vi ændrer navn er det ikke, fordi vi ikke er modstandere af terrorisme, men fordi en bibeholdelse af navnet Nej til krig og terror kan forvirre.
– I vores grundlag understreger vi, at global retfærdighed og fattigdomsbekæmpelse – ikke krig mod fattige folk – er det bedste middel til at forhindre terror.

Se her
Grundlag for Stop Terrorkrigen

Stop Terrorkrigen
(Tdl. Nej til Krig og terror)
København
c/o Frivillighedscentret
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg

Kontakt e-mail: stopterrorkrigen@ofir.dk
Kontakt: Pressesekretær Per Fosgrau – Tlf. 22 99 84 84

Netavisen 7. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne