8. marts udtalelse Kvindernes Internationale kampdag 2002

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

For blot en tiendedel af verdens samlede militærudgifter i år kunne alle mennesker sikres vand, ernæring, almindelig sundhed, uddannelse og en minimumsindkomst.
USA har bevilliget 40 mia. dollars alene til sin terrorkrig mod verdens fattigste land Afghanistan.
USA’s krig handler om olie og magt overalt – i Afghanistan, Mellemøsten, Colombia eller Asien.
Krigsindustrien har kronede dage.

Den danske højreregering har udskrevet en blanco-check til dansk krigsdeltagelse. Ligesom Nyrup-regeringen gjorde det. Den danske regeringer følger blindt USA’s, NATO’s og EU’s krigstromme.
Bombninger af landsbyer, drab og lemlæstelse af civile, ødelæggelse af boliger og marker er krig – lige meget hvor mange gange man kalder det “humanitært fredsbevarende”.
Den danske regering må afstå fra deres krigsdeltagelse:
– Ikke en øre og ikke en soldat til USA’s og NATO’s krig – nej til dansk krigsdeltagelse

Foghs højreregering har ingen smalle steder, når det gælder de voksende krigs- og militærudgifter. Her tælles rask væk i milliarder af kroner. Der er ingen smalle steder, når det gælder øgede bevilliger til EU og erhvervslivets top. Eller til politi og efterretningsvæsner i den udemokratiske terrorlovnings navn. Til gengæld vil højreregeringen med den nye finanslov skære ned på:
– uddannelserne, – arbejdsmiljøet, – forbyggende sundhed og efterbehandling, – ulandsbistand, -bolig- og miljøområdet, – fyre yderligere titusinde af offentlige ansatte, -yderligere beskære indvandre og flygtningenes retssikkerhed, -yderligere beskære kontanthjælpsmodtagere sociale rettigheder.
Samtidig har regeringen sat mindstelønnen under angreb og givet kvindernes uligeløn frit løb.
Hvad er vigtigst krig eller uddannelse? Krig eller omsorg for mennesker?

8.marts sætter fokus på at kvinder fortsat underbetales, arbejder gratis, får lavere pension, har dobbeltarbejde og diskrimineres.
Over hele verden rejses der på Kvindernes Internationale kampdag krav om at stoppe krigen og sikre de sociale rettigheder.

26. februar 2002

Kommunistisk Politik 5, 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne