Krigsmodstanden ruster sig til nye kampe

Initiativet Nej til Krig og Terror i København, der har stået for en lang række demonstrationer mod den amerikanske krig mod Afghanistan og mod danske krigsdeltagelse er inde i en proces af bearbejdning af erfaringer og præcisering af sine fremtidige opgaver.
Det sker efter den meget vellykkede fredsweekend den 26.-27. januar, som initiativet stod bag – med den hidtil største demonstration i København, med en imponerende International Fredskonference med deltagelse af bl.a. den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark samt markeringen af Den permanente Fredsvagts første hundrede dage.

I en udtalelse fra stormødet den 18. februar understreger initiativet, at selvom der er indsat en ny regering i Afghanistan af USA, er situationen i Afghanistan ikke stabil og en humanitær katastrofe er under udfoldelse. Men samtidig søger USA nye mål for sin ‘krig mod terror’:
“Med udsigt til en mangeårig ‘krig mod terror’ er der brug for, at fredsbevægelsen også i Danmark forbereder sig til en langvarig indsats”, hedder det i udtalelsen:
“Det sker som en markering af modstand mod den amerikanske krigsplan og den fejlagtige terrorbekæmpelsespolitik, som også gennemføres af dens partnere og allierede, og som grundlæggende retter sig imod al politisk modstand og protest.”

Derfor justerer initiativet sig til nye opgaver på basis af de vundne erfaringer fra de sidste fire måneders omfattende aktiviteter.
Troels Riis Larsen, formand for DKU og aktivist i Fredsvagten, beskriver det således:
– Der har været så stor energi i krigsmodstanden og meldt sig så mange aktivister på banen, i Fredsvagten og til andre aktiviteter, at man virkelig kan tale om, at en helt ny bevægelse udvikler sig. Denne bevægelse er politisk bredt sammensat; mange kommer med baggrund i antiglobaliseringsbevægelse eller miljøbevægelse eller humanistiske bevægelser, andre er for første gang blevet aktive. Der er selvfølgelig også folk fra en hel stribe partier, fra marxist-leninister til socialdemokrater, grønne, radikale, retsstatsfolk og mange andre. Og fra forskellige generationer – men selvfølgelig i høj grad præget af unge.
– Det er vigtigt at et initiativ som Nej til Krig og Terror tilpasser sig denne situation, og fremmer udviklingen af de unges initiativ og gejst. Og det er netop nogle af de diskussioner, der gennemføres i øjeblikket i initiativet.
– Der er et forslag til nyt navn – som Nej til krig simpelthen, eller Stop krig! – i erkendelse af, at det ikke er ‘terrorisme’ som sådan, der er hovedproblemet, men selve den amerikanske ‘krig mod terror’. Og der er forslag til en mindre justering af grundlaget, så det passer til den ny situation, efter Afghanistan.

Efter en omfattende diskussionsproces oven på fredsweekenden vedtog stormødet mandag at forstærke fredsbevægelsens aktiviteter, og nedsatte bl.a. arbejdsgrupper til at forberede en fredsmarkering af Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts og en større demonstration i København den 20. april mod den nye etape i den amerikanske ‘krig mod terror’ og dansk deltagelse deri.

– Det er vigtigt at der er åbnet op for en proces, som ikke mindst kan sikre at de unge for alvor rykker frem i forreste led i krigsmodstanden, siger Troels.
– Det er en af de ting, diskussionerne har vist, der er bred enighed om – og jeg er meget optimistisk med hensyn til en hurtig og forstærket udvilkling af fredsbevægelsen.

Se også udtalelsen fra stormødet i Nej til Krig og Terror
Fredsbevægelsen styrker sine aktiviteter

Netavisen 20. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne