Fredsbevægelsen optrapper sine aktiviteter

Udtalelse fra stormødet i Nej til Krig og Terror den 18. februar 2002

Initiativet Nej til Krig og Terror, der har stadig voksende tilslutning, indkalder til demonstration mod etape i den USA-ledede “krig mod terror”. Demonstrationen vil finde sted i København den 20. april på den internationale fredsdag.
Hvis USA angriber et nyt land opfordres fredsbevægelsen til at mødes på Rådhuspladsen næste gang klokken slår 20.00.

Den amerikanske ‘krig mod terror’ fortsætter også efter at Taliban-regimet er blevet fjernet af massive bombardementer, en omfattende krigsførelse og indsættelsen af et proamerikansk regime i Kabul. Konsekvenserne for det afghanske samfund og den afghanske civilbefolkning har været ødelæggende. Et i forvejen krigshærget land er blevet sønderbombet. Tusinder af civile er blevet dræbt. Andre tusinder er døde af sult og sygdom. Der eksisterer fortsat en kritisk humanitær situation – og intet tyder på, at der er etableret en stabil politisk situation i landet, der er blevet besat af udenlandske tropper.

USA forbereder en ny storkrig mod Irak. Den amerikanske præsidents udtalelser om en ‘ondskabens akse’, bestående af Nordkorea, Iran og Irak, rummer aftegningen til nye krige.
Samtidig øges amerikansk militær indblanding andre steder i verden under påskud af terrorbekæmpelse: fra Filippinerne til Somalia og Colombia. Begivenhederne i USA den 11. september 2001 er blevet et påskud for at styrke USA’s politik for verdensherredømme.

Den danske fredsbevægelse insisterede efter 11. september på, at krig ikke kunne og burde være svaret på terror. Krig er terror i stor skala. USA’s og dens allieredes krig mod Afghanistan gik fra starten langt ud over spørgsmålet om retsforfølgelse og sikring af retfærdighed i forbindelse med den 11. september – og stødte fra starten på modstand fra en omfattende international fredsbevægelse, også i de krigsførende lande som Danmark.

‘Nej til krig og terror’ i København blev dannet i forbindelse med angrebet på Afghanistan den 7. oktober og har gennemført en lang række antikrigsinitiativer – 3 større demonstrationer og en lang række fakkelvagter på Rådhuspladsen. Den gennemførte i fredsweekenden den 26.-27. januar og herunder en international fredskonference på Københavns Universitet, Amager. Den har støttet den permanente fredsvagt ved Christiansborg, som i over 120 dage har ladet fredens stemme komme frem foran det danske folketing, og som er et initiativ af international betydning.

Med udsigt til en mangeårig ‘krig mod terror’ er der brug for, at fredsbevægelsen også i Danmark forbereder sig til en langvarig indsats.
Det sker som en markering af modstand mod den amerikanske krigsplan og den fejlagtige terrorbekæmpelsespolitik, som også gennemføres af dens partnere og allierede, og som grundlæggende retter sig imod al politisk modstand og protest.
Initiativet vil samtidig beslutte et ajourført grundlag og navn at arbejde videre ud fra.

Initiativet opfordrer den danske fredsbevægelse til ikke at nedtrappe, men forstærke sine aktiviteter.
I den kommende tid vil det tilpasse sin struktur og aktiviteter til den nye situation.
Det lægger stor vægt på at støtte en fortsættelse og udvidelse af Den permanente fredsvagts initiativer.
Det opfordrer til at den 8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag – bliver markeret som en fredsdag.
Det indkalder til demonstration i Købehavn lørdag den 20. april mod den planlagte ny etape i USA’s ‘krig mod terror’.
Det opfordrer til, at kampen mod krigen får en fremtrædende plads ved årets 1. maj-manifestationer.
Hvis USA angriber et nyt land i denne periode, opfordres fredsbevægelsen i København til at mødes på Rådhuspladsen næste gang klokken slår 20.00.

Samtidig opfordres politiske og faglige organisationer og folkelige bevægelser, som hidtil har støttet Initiativets arbejde, til også at støtte det kommende arbejde for en samling af den danske fredsbevægelse. Sympatiserende organisationer opfordres til at tilslutte sig Initiativet. Der er brug for en bred og samlet fredsbevægelse såvel i København som i det øvrige Danmark.

Se også
Krigsmodstanden ruster sig til nye kampe

Netavisen 20. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne