Massiv modstand mod Ny Løn bag ok-sammenbrud

Den massive modstand blandt de kommunalt og amtsligt ansatte mod det ny lønsystem Ny Løn (eller de lokale fedterøvstillæg) er den egentlige årsag til forhandlingssammenbruddet tirsdag mellem mere end en halv million offentligt ansatte, repræsenteret af FOA, og de offentlige arbejdsgivere.

Blandt f.eks. lærere og pædagoger har modstanden mod det ny lønsystem været udbredt. Det kritiseres bredt for at være usolidarisk og splittende for de ansatte. Systemet er udregnet af embedsmænd i Finansministeriet under Mogens Lykketoft og er et udtryk for en fleksibilisering og individualisering – i tråd med den generelle EU-arbejdsmarkedspolitik.

For de offentligt ansatte har erfaringerne med Ny Løn været negative over hele linjen. De indebærer, at automatiske stigninger efter lønskalaer afløses af en løn, der kan stige (eller falde) dels efter den enkelte ansattes uddannelsesmæssige kvalifikationer, dels i forhold til den enkeltes konkrete funktion og indsats.

Ifølge BUPL var årsagen til forhandlingssammenbruddet spørgsmål om Ny Løns andel i OK-resultatet. FOA har ikke stillet krav om afskaffelse af Ny Løn, som en meget stor del af medlemmerne i organisationerne ønsker, men har forlangt, at Ny Løns andel i det samlede resultat bliver den samme som ved OK-99. Arbejdsgiverne vil næsten have øget denne andel med 50 %.
Det svarer til at Ny Løns andel af den forventede samlede OK-gevinst (som ikke må forveksles med reallønsfremgang) skulle blive ca. en femtedel – 20 pct.

Der er ingen tvivl om, at der er en bred vilje til at konflikte mod Ny Løn fra de offentligt ansattes side.
Adskillige lokale strejker – som en stor pædagogstrejke sidste efterår i Odense – har haft direkte sammenhæng med modstanden mod Ny Løn.

Netavisen 6. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne