Regeringen vil gøre udlændingene til arbejdsmarkedets absolutte bundhold

I udspillet til en ny udlændingepolitik foreslår regeringen stærkt forringede økonomiske vilkår for flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse. Det møder stærk kritik fra mange poltiske, faglige og humanitære organisationer oven en bred kam.
Det er både diskriminerende og umenneskeligt og lægger op til at gøre udlændingene til et særligt lavtlønsbundhold på arbejdsmarkedet.

Dansk Flygtningehjælp siger således, at det kan føre til et stærkt opdelt samfund, med ‘et regulært B-hold bestående af udlændinge’. Samtidig viser evalueringer af den tidligere regerings forsøg på at højne beskæftigelsen ved at skære i de økonomiske ydelser at være uden nævneværdig effekt.

– Det er beskæmmende, at man i Danmark vil vedtage, at en bestemt gruppe mennesker skal have ringere livsvilkår og dårligere muligheder end andre. Vi håber at regeringen vil gøre noget reelt for at få flygtninge og indvandrere integreret på arbejdsmarkedet. Der er brug for at arbejdsgivere, fagforeninger og kommuner for alvor åbner arbejdsmarkedet for den udenlandske arbejdskraft, der er i landet, siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm.

Samtidig beklager Andreas Kamm dybt, at Dansk Flygtningehjælp ifølge regeringens udspil ikke længere skal udpege et medlem til af Flygtningenævnet.

– Vi er alvorligt bange for, at asylsagerne vil blive afgjort på et dårligere grundlag end i dag, fordi Dansk Flygtningehjælp bidrager til sagsbehandlingen med en række oplysninger, som ikke kommer frem gennem andre kanaler – oplysninger, der fremkommer fordi vi har netværk og kontakter i de flygtningeproducerende lande og som uden vores deltagelse ikke ville blive inddraget i sagerne. Disse sager handler ofte om liv eller død for den enkelte flygtning, det drejer sig,siger Andreas Kamm.

Også forskere pointerer at regeringsforslaget vil skabe en ny underklasse i bunden af arbejdsmarkedet. Til Berlingske Tidende siger Morten Ejrnæs, lektor på Ålborg Universitet i teori om sociale problemer:
– Vi får en ny gruppe mennesker, som vil skille sig kraftigt ud fra den almindelige befolkning, fordi de bl.a. ikke har penge til at tage på besøg, deltage i sportslivet eller noget, som kræver penge til udstyr eller transport, siger Morten Ejrnæs.

Børnene er mest udsat, siger han. En flygtningefamilie med mor, far og to børn vil få 2.370 kroner mindre til rådighed om måneden efter skat og udgifter til bolig og børnepasning. Og dermed 2.370 færre kroner end en tilsvarende dansk familie.
– Forældrene vil ikke kunne klæde deres børn på ligesom de andre børn, og dermed vil børnene blive klart stigmatiseret og få endnu sværere ved at blive integreret,siger Ejrnæs.

Ydelsen til udlændinge i de første syv år i Danmark vil falde med mellem 30 og 50 procent i forhold til de gældende kontanthjælpssatser. Dagbladet Information har beregnet, at for et par uden børn betyder det, at de falder fra en nuværende grundsats på 15.838 kr. til 8.462 kr., mens et par med to børn ryger fra 21.044 kr. til 10.578 kr. – altså en ren halvering. En enlig over 25 år ryger ned fra 7.919 til 5.103 kr.
Det er langt under det niveau, som Centeret for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) angiver som nødvendigt for at kunne leve en nogenlunde anstændig tilværelse i Danmark.

Netavisen 18. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne