HK støtter Ny Løn ved OK 2002

De lokale OK-forhandlinger på det offentlige område er ved at starte op her kort efter nytår. HK´s forhandlere sidder modstanden mod Ny Løn fuldstændig overhørig.
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område startede officielt for tre uger siden, men flere steder føler man sig lokalt godt klædt på, at man er i stand til at påbegynde de lokale forhandlinger, på trods af at man ikke kender de puljebeløb, som man har “at gøre godt med”.

Det gælder eksempelvis forhandlerne for 70.000 sagsbehandlere og kontorassistenter i landets kommuner. Kombattanternes forhandler udgøres af HK og Kommunernes Landsforening (KL).
De ansatte kan med rette frygte, at det tidlige tidspunkt er et udtryk for, at forhandlingsparterne i korridorerne allerede har strikket grundridsene sammen. I hvert fald har de ansattes forhandlere valgt at fortrænge alt om modstanden mod Ny Løn. I stedet udtrykker deres hovedforhandler det stik modsatte synspunkt:
– Nogle steder bruger man ikke de penge, der er sat af til Ny Løn. Desuden er er administrationen af lønnen for langsom og besværlig, siger Kim Simonsen til Jyllands-Posten.

HK-Kommunal har tilmed prioriteret kravet om, at Ny Løn skal fungere bedre, op blandt top fem i forbundets krav, som ser således ud:

* Mere i løn (2½ pct. er ikke nok)

* Bedre pensionsordning (plan for en 15 pct.-ordning)

* To ekstra feriedage

* Ny Løn skal fungere bedre

* Bedre vilkår til tillidsrepræsentanterne

Kim Simonsen fastslår, at de nærmest har fået lovning på de to ekstra feriedage, som blot vil bringe dem på højde med det øvrige arbejdsmarked, men da de samlede offentlige arbejdsgivere for stat, amt og kommune har spillet ud med en ramme på i alt 2½ pct., virker det svært at få enderne til at mødes, men parterne ser med fortrøstning på problemerne.

Se også
‘Ny Løn’ – arbejdsgivernes forventninger indfriede

Hvad bestemmer din ‘Ny Løn’?
Kronik af Dorte Grenaa, APK

KP 1, 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne