Tjenestemænd presset på timeløn

96 pct. af de 12.000 tjenestemandsansatte postbude har valgt at overgå til timelønsstatus. De resterende 500 postbude, der valgte at sige nej til de nye vilkår, fortsætter på uændret tjenestemandsvilkår, der blandt andet giver dem større tryghed i ansættelsen.

Når så mange har sagt ja skyldes det, at de er lokket med løfter og mammon. De modtager et skattepligtigt beløb på 50.000 kr, samt løfter om tjenestemandspension, et skalatrins lønforhøjelse og forpligter sig til at overgå til individuelt lønsystem.

Det har overrasket såvel de faglige ledere som ledelsen af Post Danmark, at tilslutningen var så stor. Begge parter har da også “tonset” på for at overtale personalet. Hvorvidt løfterne holdes er et åbent spørgsmål; men det står i hvert fald klart, at ledelsen har interesse i en mere smidig arbejdsstyrke.

Nu kan Post Danmark lettere massefyre de ansatte, fusionere med andre eller lade sig opkøbe. Markedet er frit:
– Tjenestemandsansættelser, der er knyttet til staten, ville naturligvis være en hindring for vores manøvremuligheder. Og da vores fremtid afhænger af vores operationsmuligheder de kommende år, er det meget tilfredsstillende, at så mange tjenestemænd siger ja til de nye vilkår, udtaler Helge Israelsen, adm. Direktør for Post Danmark.

Privatiseringen af PostDanmark ventes at finde sted i det ny år.

Netavisen 19. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne