VK-regeringens felttog mod arbejderklassen

Følgende hovedpunkter udgør en del af VK-regeringens arbejdsmarkedspolitiske udspil:

Eksklusivaftaler ophæves.

Aftaler indgået mellem arbejdere og arbejdsgivere, der sikrer at alle ansatte er medlemmer af fagbevægelsen, skal ophæves ved lov.

Oprettelse af en statslig, tværfaglig a-kasse.
Formålet hermed er bl.a. at muliggøre andre tværfaglige a-kasser, svarende til de kristelige.
Samtidig over føres rådighedskontrollen til det offentlige. Arbejdsformidling og jobtræning bliver på linie med tidligere arbejdsminister Ove Hygums forslag udbudt til private. Hygum havde også foreslået, at disse havde rådighedskontrollen.

Unge-ordningen udvides til 25 til 30-årige.
Ordningen blev indført af Nyrup-regeringen og betyder, at “unges” dagpengeperiode er halveret. VK udvider den halve dagpengeperiode til også at gælde for 25 til 30-årige, samtidig med at dagpengene beskæres.

Forbud mod aftaler, der begrænser deltidsarbejde.
Forslaget er en EU-tilpasning, idet de dominerende EU-lande allerede har mængder af deltidsarbejde, der tvinger hundredtusinder af arbejdere til at have adskillige arbejdspladser for at opretholde livet.

Den samlede barsels- og børnepasningsorlov reduceres fra 1½ til 1 år.

Særlig lav løn til flygtninge og indvandrere.

Se også:
VK: De første 100 dage ved magten

Kommunistisk Politik 25, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne