TR-topmøde blev en fuser

1.760 tillidsrepræsentanter fra alle egne af landet i Odense Congress Center til det såkaldte ‘TR-topmøde’, arrangeret af LO. Kun et fåtal repræsenterede fagforeninger, mens langt størsteparten repræsenterede “gulvfolket”. De fleste af landets brancher var således repræsenteret af tillidsfolk, der til daglig har begge ben plantet på virksomheder, hvorfor betegnelsen topmøde for så vidt er misvisende. Mødets forløb viste, at betegnelsen mere dækkede styringen af mødet, der var lagt i LO-toppens stramme tøjler.

Topmødet fandt sted få dage efter, at VK-regeringen var tiltrådt og havde offentliggjort deres regeringsprogram, der af flere tillidsrepræsentanter blev betegnet dels som et felttog, dels en krigserklæring mod fagbevægelsen. Forsamlingen af så mange tillidsfolk var således et nødvendigt spark fremad i kampen mod den reaktionære VK-regering, hvis deres forslag skal undgå at blive til lovtekst.

Allerede med Hans Jensens, LO´s formand, ord til velkomst under morgenkaffen blev det klart, at det ikke var LO-toppens hensigt med mødet. Hans Jensen manede til besindighed og lod forstå, at det nu var kunsten at søge indflydelse. Den samme besked faldt under frokosten fra tidligere finans- og udenrigsminister Mogens Lykketoft. Dagen efter omformulerede SiD-formand Poul Erik Skov Christensen signalet: “Vi er villige til at lege med alle – blot det giver indflydelse.”

Den socialdemokratiske “opposition” og toppen af LO var enige om strategien i forbindelse med VK-regeringens program og politik. Dybest set handler det om, at langsigtede hensigter på de politiske problemer ikke er så voldsomme, hvilket igen hænger sammen med, at det er EU, der bestemmer retningen på stort set samtlige felter af politikken. I betragtning af, at Danmark overtager formandskabet om et halvt år, så er VK og Socialdemokratiet totalt enige om at sørge for ro på bagsmækken.

Mødet forløb, uden at det var muligt for deltagere at komme til orde på førstedagen. I den grad deltagerne blev involveret, handlede det overhovedet ikke om denne dagsorden. Den næste dag var arrangeret af de enkelte forbund, hvilket for nogle gjorde det muligt at rejse relevante spørgsmål.
Eksempelvis spurgte Finn Sørensen, formand for bryggeriarbejderne, SiD-formanden Poul Erik Skov Christensen, om ikke VK-regeringens krigserklæring burde bekæmpes med protester og aktiviteter.
SiD-formanden kunne betro alle, at “SiD er villige til at lege med alle”, hvilket inkluderer VK-regeringen. Skov Christensen manede til ro og tålmodighed og gentog Hans Jensens ord om at søge indflydelse.

Trods mødets demokratiske underskud var det beskæmmende, at mindre end en håndfuld af de aktive tillidsrepræsentanter, der er knyttet til venstrefløjens partier fra Enhedslisten og ud, havde fundet det værd at deltage.

Se også
Tillidmands-“topmøde” i Odense
Fremtidens fagbevægelse skabes nu Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Kommunistisk Politik 25, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne