Kommunalvalg i skyggen

Folketingsvalget havde ‘afsmittende effekt’ både på et rekordhøjt stemmetal ved kommunalvalg og amtsrådsvalg på stemmeafgivningen. Nyrups Rasmussens satsning på at statsministereffekt og fjerne den lokale fokus blev en boomerang. De samme tendenser gjorde sig gældende ved begge valg – men med en række undtagelser, og i en noget afsvækket form. Socialdemokratiet klarede sig en del bedre ved kommunalvalgene end ved folketingsvalget. Det betyder f.eks. at Jens Kramer Mikkelsen bliver siddende i København og Anker Boye i Odense. Enkelte steder øgede socialdemokratiet den lokale opslutning.
Fokuseringen på folketingsvalget betød at lokallisterne, og de partier, der ikke opstiller til folketingsvalg, blev kraftigt klemt. Generelt set gik de tilbage. Kun i forvejen veletablerede lister kunne enkelte steder notere en vis fremgang.

Enhedslisten og KPiD

Enhedslistens tilbagegang på landsplan, ikke mindst i de store byer, viste sig også ved kommunalvalgene, hvor partiet undertiden – som i København med Per Bregengård som skoleborgmester – er gledet ind i en politisk administratorrolle.
KPiD har op gennem 90erne stillet op ved kommunal- og amtsrådsvalg en række steder. Lidt færre i år end hvor man plejer. På trods af at DKP/ML og Dagbladet Arbejderen førte valgkamp for KPiDs lister måtte man notere en tilbagegang på ca. 25 pct. i forhold til valget i 97. I Københavns Kommune gik man f.eks. fra 795 stemmer til 573, svarende til knap 0.2 pct.

København: Fælles Kurs og SOL ude

I København gik socialdemokratiet et enkelt mandat tilbage, mens Venstre som den store vinder gik fem frem. Dansk Folkeparti mistede – i modstrid med landstendensen – to pladser i Borgerrepræsentationen.
Der er nu kun folketingspartier tilbage i denne. Både Lars Hutters fra Solidarisk Alternativ og Preben Møller Hansen fra Fælles Kurs er ude. Enhedslisten tabte to pladser.
De mange valgforbund, der indgås rundt om i landet, er næsten altid udelukkende til gavn for de store partier. Stemmerne på Fælles Kurs i København er gået til Kramer Mikkelsen og Socialdemokratiet, mens Solidarisk Alternativs, Minoritetspartiets, KPiDs og Retsforbundets gik til SF og Enhedslisten.

APK
I en udtalelse på valgnatten sagde Arbejderpartiet Kommunisterne i København, som fik 155 stemmer (knap 0.1 pct) ved kommunalvalget:
– Kære kammerater: Tak for jeres stemmer, vi er glade for at vi stillede op og fik lejlighed til at komme rundt i København til en række uddannelsesinstitutioner og boligområder. At stemme kommunistisk er ikke det samme som at stemme på et protestparti, det kræver mod. Det at vi valgte at stå uden for den valgalliance, som Enhedslisten og SF havde dannet, har nogle set som en svaghed og andre set som en styrke.
Vi mener, at venstrefløjens ringe opslutning ved folketingsvalget netop er et resultat af at Enhedslisten og SF har været ukritiske støttepartier til Socialdemokratiet.
I den kommende tid vil USA’s krig igen træde i forgrunden, men også den økonomiske krise sniger sig nærmere. Til alle progressive folk: Rust jer til kamp i den kommende strid.

I Odense Kommune fik APKs liste K 74 stemmer (svarende til knap 0.1 pct.). efter en valgkamp, der i høj grad havde fokuseret på den brutale udlicitering af bistandsmodtagere til private virksomheders og deres fortjeneste.

Resultaterne for Københavns og Odense Kommune, hvor Arbejderpartiet Kommunisterne stillede op kan ses her

Kommunalvalgsresultat København (samlet og efter valgsteder)

Kommunalvalgsresultat Odense (samlet og efter valgsteder)

Netavisen 21. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne