Terrorpakken – et frontalangreb på demokratiet og ytringsfriheden

Endnu inden detaljerne i den såkaldte terrorpakke er kommet frem, kritiseres den skarpt fra mange sider. Justitsministeriets lovforslag sendes nu til høring frem til 15. november, hvorefter det (eller de) vil blive fremlagt i folketinget- med forventet vedtagelse i begyndelsen af december. Der er på forhånd sikret et stort flertal i folketinget fra regeringspartierne og hele den borgerlige ‘opposition’.

De detaljer, som er kommet frem, er skræmmende:
Den tilsidesætter ytringsfriheden på en måde, der leder tanken hen på nazilovgivning. ‘Verbal støtte’ til, hvad der defineres som terrorisme eller terrororganisationer kan koste op til 6 års fængsel. Anses for eksempel PFLP – Folkefronten til Palæstinas Befrielse – eller PKK – Kurdistans Arbejderparti – for terrororganisationer kan udtrykt støtte til dem sende en sympatiserende i fængsel i årevis.

I Politiken i går kaldte den tidligere formand for Advokatrådets strafferetsudvalg Steen Bech den en ‘fallit for demokratiet’. Lovgivningen er helt ude af proportioner, når groft hærværk – der normalt giver 30 dages fængsel – nu kan give livstid. I Sverige har demonstranter fra topmødet i Gøteborg allerede fået flerårige fængselsstraffe. Men en yderligere skærpet lovgivning kan fængslerne hurtigt fyldes af EU-, antiglobaliserings- eller fredsdemonstranter – eller af aktionerende arbejdere.
At yde økonomisk støtte til en såkaldt terrororganisation – selv småbeløb i en kirkebøsse – kan give op til 10 års fængsel.

Såkaldte terrorangreb – også uden tab af menneskeliv – skal kunne give livsvarigt fængsel, erklærer
justitsminister Frank Jensen. Blandt de øvrige elementer i lovpakken er udlevering af danske statsborgere til retsforfølgelse i andre lande og øgede aflytnings-, overvågnings- og ransagningsbeføjelser til politi og efterretningstjenester.

– Terrorpakken er det største angreb på de demokratiske rettigheder og ytringsfriheden siden 30erne og besættelsen, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne. Nazisterne og deres kollaboratører ville have været fuldt tilfredse med den. Den støttes af den store krigs- og terrorkoalition på internationalt plan og den mindre på dansk plan fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet.
– Den er et direkte aftryk fra USA og afspejler denne supermagts formål: at cementere den bestående internationale orden under amerikansk ledelse, og den bestående undertrykkende kapitalistiske samfundsorden i Danmark, i EU og overalt. Den er samtidig en håndsrækning til diktaturer af hel og halvfascistisk slags som det tyrkiske.
– Det er et dybt alvorligt angreb på tilkæmpede folkelige frihedsrettigheder, og APK vil gøre alt hvad vi kan for at imødegå den.

Lovpakken er en dansk afskrift af EU’s anbefalede antiterrorlovgivning og FNs sikkerhedsråds vedtagelse (som der ikke kunne opnås enighed om ved FNs plenarforsamling, simpelthen fordi den savner en præcis definition af terrorisme) Som bekendt opfattede ikke bare den sydafrikanske regering, men også den amerikanske og mange europæiske regeringer Nelson Mandela og ANC, som bekæmpede det terroristiske apartheidstyre i Sydafrika, som terrorister. ‘Terroristen’ Mandela blev efter tilsvarende fascistiske antiterrorlove idømt livsvarigt fængsel.

Terrorpakken vil kræve ændringer i både straffeloven, retsplejeloven og udleveringsloven.

Se også Netavisens omfattende TEMA med artikler og baggrund om den internationale terrorlovgivning
Undertrykkelse i terrorbekæmpelsens navn: TERROR OG STATSTERRORISME

Netavisen 31. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne