Terrorister i Danmark

Den amerikanske definition på en stat, der støtter terrorisme, er et land, der tåler at terrorister befinder sig i landet (giver dem husly) og ikke aktivt gør noget for at stoppe og/eller retsforfølge dem.
Ifølge den definition er Danmark et oplagt mål for den amerikanske anti-terrorkrig: Den danske regering ikke bare undlader at gribe ind over for notoriske storterrorister og deres netværk, men giver også nogle af disse både husly og beskyttelse.

Tre konkrete eksempler:
Den gamle naziterrorist og SS-mand Søren Kam, der er skyldig i mordet på journalisten Erik Clemmensen og som organiserede de nazistiske dødspatruljer i Danmark, der har omkring 150 danskeres liv på samvittigheden.
Han har undgået retsforfølgelse og beskyttes af den tyske stat, der giver ham pension for hans bedrifter under krigen. Tyskland mener ikke han skal udleveres til retsforfølgelse i Danmark – og den danske regering accepterer det villigt.
I de seneste dage er der gravet nye oplysning om Søren Kam frem, som bekræfter og uddyber den centrale rolle Kam spillede i naziterroren i Danmark, som de gamle modstandsfolk i foreningen Aktive Modstandsfolk og deres tidskrift Håndslag hele tiden har påpeget.
Simon Wiesenthal-Centret har i dag opfordret til, at Søren Kam bringes for retten.
Den opfordring har den danske regering i årevis, eller rettere sagt: i årtier, siddet overhørig.

Se Dansk terrorist går frit omkring Udtalelse fra Aktive Modstandsfolk

I Sorø befinder sig en tidligere irakisk hærchef og general, som var ansvarlig for en af sidste århundredes modbydeligste massakrer på kvinder, børn og gamle: udryddelsen i 1988 af en hel kurdisk landsby og alle dens beboere – børn, kvinder, gamle – med giftgas, der påførte
alle ofrene en ufattelig lidelsesfuld død. Det er en af de store ustraffede krigsforbrydelser.
Generalen var en af organisatorerne af et mislykket kupforsøg mod Saddam Hussein i 1998, og en nøgleperson for det amerikanske CIA, der stod bag det, oplyser den såkaldte ‘irakiske opposition i Danmark’. Den opfordrer til ikke at røre ved den irakiske general, der er særdeles virksom i eksiloppositionen mod Saddam Hussein – og tilmed nævnes som en favorit til at afløse Hussein, hvis eller når han bliver væltet.
Generalen er med andre ord CIAs protegé. Det forklarer hvorfor de danske efterretningstjenester aldrig har udspurgt ham om hans forbrydelser, og at han har haft særdeles let ved at få både “tålt ophold” og beskyttelse.
Det vil også forklare, hvorfor han ikke bliver stillet for retten som den krigsforbryder, han er.
Den danske regering lægger sig nødigt ud med både CIA og USA.
(Se Bødlerne mod det kurdiske folk skal straffes)

Den tidligere leder af israelsk efterretningstjeneste og (efter eget udsagn, bekræftet at talrige humanitære organisationer) torturansvarlige israelske terrorist Carmi Gillon modtages med alle tilhørende diplomatiske æresbevisninger på alle den danske stats bonede gulve. Carmi Gillon er som bekendt israelsk ambassadør – og en del af et større terroristnetværk., der i årtier har krænket en hel stribe konkrete FN-resolutioner, anstiftet mord og drab på palæstinensere i tusindvis og palæstinensiske ledere i snesevis, torteret hundreder af fanger, og terroriseret en hel nation og dens millionbefolkning gennem årtier. Et af verdens største terrornetværker, der også er ansvarlig for etnisk fordrivelse af 4 millioner palæstinensere.
Den danske regering har afvist at retsforfølge Gillon – og har ikke taget nogen som helst skridt mod den særlige gren af det israelske terrornetværk, som hedder Mossad, som er specialist i internationale terroroperationer, og som Gillon har tætte forbindelser med.
Tværtimod er der et tæt samarbejde mellem danske efterretningstjenester og det amerikanske CIA og både direkte og indirekte med Mossad.
(Se Bødlen som ambassadør)

Til gengæld er den danske regering (men ikke det danske folk) en ‘solidarisk deltager’ i USA’s terrorkrig mod Afghanistan. Hvad har dette land egentlig gjort Danmark?
Nu sendes en dansk korvet i krig i Middelhavet. I forvejen er et avanceret fly deltager, og Danmark sender afløsningstropper til Makedonien. Danske flypladser, havne, militære faciliteter, efterretningsinformationer o.s.v. er stillet til rådighed for USA’s krig.
‘Indtil videre’ ventes ingen danske soldater i kamp, siger Nyrup.

Ud af tre ‘store danske terroristfisk’ – med forbrydelser mod menneskeheden på samvittigheden – har han ikke fået ram på blot én. Hverken han eller regeringen vil.

Netavisen 19. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne