Frihed for Öcalan – Fred i Kurdistan

Til offentligheden, de demokratiske organisationer og de politiske partier

Vi gennemlever en yderst følelsesanspændende proces, hvor en omfattende krig forsøges etableret på benene, som vil komme til at medføre endnu mere ødelæggelse, lidelse og sorg. At starte en sådan krig anses næsten som en “rettighed”.

Trods dette forhold siger det kurdiske folk, ledelsen af deres parti PKK og dets leder Abdullah Öcalan, nej til krig – og udtrykker af al kraft sin stærke vilje til fred, frihed, demokrati og retfærdighed og en fredelig løsning af den kurdiske konflikt.

Det kurdiske folk betragter den kurdiske leder Abdullah Öcalans retssag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol som en platform for deres nationale identitet. Med denne retssag, som holdes i dag, den 28. september 2001, i den europæiske domstol for menneskerettigheder, kommer Europa til at vise sin retfærdighed og respekt for de grundlæggende menneskerettigheder.

Det er kurdernes forventning, at denne domstol bliver en platform for retfærdighed.

Det kurdiske folks kamp er et selvforsvar overfor fornægtelsen af deres eksistens og efterfølgende forfølgelse. Det er fastslået af FN.
Den kurdiske nationale leder Abdullah Öcalans retssag er derfor ikke kun det kurdiske folks, men alle Mellemøstens undertrykte folks og alle fredselskendes retssag.

Den uretfærdighed, som har ofret det kurdiske folk for internationale kræfters politiske og økonomiske interesser, bør der rettes op på. Virkeliggørelsen af et menneskeværdig tilværelse kan realiseres gennem en platform, hvor den kurdiske konflikt diskuteres og løses på en fredelig måde.

Vi kurdere i Danmark og deres organisationer og venner opfordrer de europæiske kræfter til at anerkende kurdernes nationale og politiske status.
Vi opfordrer dem til at fremme en politisk løsning af den kurdiske konflikt og dermed opfylde deres historiske ansvar.

– ÖCALAN’S RETSSAG ER DET KURDISKE FOLKS RETSSAG.
– DET KURDISKE FOLKS RETSSAG ER FREDENS, FRIHEDENS OG DEMOKRATIETS RETSSAG.
– RETFÆRDIGHED OG SOLIDARITET FOR ÖCALAN.

FEY-KURD
Den 28. september

Netavisen 28. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne