Illegalt arbejde spreder sig

Arbejdsgivernes kyniske udnyttelse af udlændinge, der ansættes ulovligt – uden arbejdstilladelse og til rene sultelønninger, uden nogen former for faglige rettigheder, er på kraftig fremvækst.

Omfanget af illegale arbejdere i Danmark er stigende. Flere og flere udlændinge ansættes til rene sultelønninger uden lovlige arbejdstilladelser. De skærpede straffe, der sidste år blev vedtaget for ansættelse af udlændinge, har slet ikke den effekt, som det blev hævdet. Det kan stadig betale sig at udlændinge ulovligt udenom alle gældende overenskomstbestemmelser.

Det oplyser Peter Hougård, der er formand for Byggegruppen under forbundet Træ-Industri-Byg. Intet tyder på, at den nye lovgivning på området udover et kortvarigt fald i ansættelsen af illegale arbejdere har haft nogen som helst virkning, mener han. Oplysningerne bekræftes af SiD Bygge og Anlæg.

Arbejdsgivernes kyniske udnyttelse af udlændinge som illegale arbejdere blomstrer på ny – med fornyet styrke. SiD Bygge og Anlæg anklager politiet for manglende vilje til at gøre noget effektivt ved problemerne. Eller som formand John Larsen udtrykker det, prioriterer politiet ikke det ulovlige arbejde højt nok, trods de skærpede strafferammer på området. Man går stadig frem efter den gamle.

Efter flere års kamp for hårdere straffe til arbejdsgiverne lykkedes det sidste år at få bødeniveuet forhøjet til 10.000 kr. pr. måned pr. ulovligt ansat udlænding, mens strafferammen blev hævet fra et halvt års til et års fængsel. Desuden åbnede den i hvert fald på papiret skærpede lovgivning for muligheden for at indrage arbejdsgiverens skyhøje profitter på ansættelse af ulovlig arbejdskraft.
Men, men . . . Den nye lov er aldrig blevet taget i anvendelse.

Det kan derfor fortsat betale sig for arbejdsgiverne at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft til rene sultelønninger udenom alle overenskomstmæssige bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, hvilket arbejdsgiverne har fundet ud af og i stadigt stigende omfang benytter sig. F.eks. har otte polske tækkearbejdere udført ulovligt arbejde uden lovlige arbejdstilladelser. Sagen endte med, at arbejdsgiveren fik en bøde på hele – hele – 4.800 kr.!

Politiet undskylder den manglende indsats med, at det er vanskeligt at afsløre illegalt arbejde, og at man ikke har mandskab nok til at klare opgaven. Desuden er det meget svært at dokumentere, hvor meget arbejdsgiverne tjener på ansættelsen af ulovlige arbejdere, osv., osv . . .

Ifølge Peter Hougaard fra Træ-Industri-Byg så er det ikke de organiserede arbejdsgivere (dvs. de er med i arbejdsgiverforeningen og dermed har indgået overenskomster med fagforbundene) som især udnytter udlændinge som ekstremt billig arbejdskraft. Det er derimod oftest mindre arbejdsgivere og private, som f.eks. skal have lagt tag på et hus. Ofte hyres de illegale arbejdere gennem folk, der har kontakter i de tidligere østlande, såsom Polen og de baltiske stater.

Netavisen 27. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne