Hemmelig plan for 10 års krig: Operation Noble Eagle

Af Klaus Riis

Få timer efter det første selvmordsfly havde ramt WTC i New York tonede den tidligere israelske premierminister og tidligere general Ehud Barak frem på BBC med en opfordring til at danne en international koalition til en global krig mod terror, anført af USA. Den skulle vare i de næste 10 år, sagde Barak.

En uge senere er hele Baraks vision ved at være virkeliggjort. En krig mod Afghanistan er undervejs, med USA som hovedaktør og England i bivognen. En politisk alliance er formet med USA som leder, England som trofast adjudant – og Israel som den skjulte tredje partner i ledelsen af koalitionen.

Nu har den engelske avis The Times (20.09) løftet sløret for den militære plan for 10-års-krigen. Den har fået betegnelsen Operation Noble Eagle – Den Ædle Ørn. Avisen beretter, at den amerikanske og engelske generalstab har lavet konkrete planer for konstant krig gennem de næste 10 år. En krig, der ifølge avisen ‘omfatter et fuldstændig ny militær og diplomatisk strategi for at eliminere terroristnetværk og celler rundt om i verden.’

Krigen mod Afghanistan er blot det første slag i en lang række krige, kamphandlinger og efterretningsmæssige operationer, som skal udgøre den globale ‘krig mod terrorisme’. Angrebet på Afghanistan har selvfølgelig sin egen konkrete politiske og militære plan: På det politiske plan er det kommet frem, at målet ikke blot er at sikre Osama bin Ladens udlevering eller påbegribelse, men at knuse Taliban-styret og erstatte det med et nyt regime, indsat af USA, måske med den fordrevne ekskonge Zahir Shah i spidsen for et nyt monarki. USA planlægger samtidig en permanent militær tilstedeværelse i Afghanistan med dets centrale strategiske placering på det asiatiske kontinent i nærheden af verdens største oliefelter og oliereserver.

På det militære område planlægges ifølge The Times-artiklen ikke et massivt angreb på Afghanistan fra alle sider, selvom der er gennemført en militær opbygning i Den Persiske Golf som ved indledningen til Golfkrigen, og selvom der er anbragt amerikanske fly, tropper eller eliteenheder i mange af nabolandene, indbefattet tidligere Sovjetrepublikker som Uzbekistan.
Krigen mod Afghanistan vil ikke blive en gentagelse af Golf-krigen med dens massive bombardementer og slagtningen af den irakiske hær. Den kan også dårligt blive det, for Talibanhæren er helt anderledes udrustet og opstillet og vant til at udkæmpe en langvarig guerillakrig i et land, der består af omfattende bjergmassiver.

Men krigen mod Afghanistan sættes i sammenhæng med den langvarige ‘krig mod terrorisme’ med et militært koncept, der betegnes som ‘asymmetrisk krigsførelse’. Den tager sigte på at udslette små grupper bevæbnet med et minimum af våben, normalt konventionelle og primitive. Med andre ord er det et koncept for global antiguerillakrigsførelse.

I Times-artiklen skriver avisens militærredaktør Michael Evans:
‘Gamle doktriner om krigsførelse, baseret på opstilling af tanks og artilleri og troppestyrker bliverb nu forkastet og erstattet af en mere subtil og mere omfattende doktrin, som søger at slå fjenden på dens egen boldgade. ‘Målet er ikke at gå efter fjendens styrke, men efter dens svagheder’, sagde en kilde.
De amerikanske og britiske planlæggere arbejder ud fra den opfattelse, at militære angreb kun vil finde sted som del af en bredere verdensomspændende mod-terror operation, der også omfatter enhver anden international aktionsform – diplomatisk, økonomisk og politisk.
Hovedfokus for planen for en 10-årig kampagne, sagde kilderne, er at bruge militære aktioner som en kraftfuld understøttelse af de andre strenge i Operation Noble Eagle.’

Politikere og borgerlige medier søger at fremstille det, som om planen for Operation Noble Eagle er helt ny, udarbejdet i al hast som svar på terroren i USA. Det er indlysende, at det ikke passer. Ehud Barak afslørede simpelthen eksistensen af denne for længst udarbejde plan i timerne efter angrebet på WTC – det der nu også kaldes Bush-doktinen, ‘krigen (eller kampagnen) mod terror’ og i sit militære aspekt ‘Operation Noble Eagle’.

Fra den amerikanske administration er der kommet mange modstridende meldinger om krigen mod Afghanistan og ‘terrorkrigen’. Der tales nu om to fløje: den ene omkring udenrigsminister Powell, der vil rykke forsigtigt frem og have en politisk koalition i ryggen for USA’s handlinger, ikke mindst i forhold til de muslimske lande, den anden omkring vicekrigsminister Paul Wolfowitz, som anbefaler de store og hårde slags metode, indbefattet atomvåben, og at rette krigen hurtigt mod en række lande, herunder Irak. Nogle iagttagere mener, at Bush ikke har valgt side endnu mellem de to lejre. Der kan blive tale om et ‘kompromis’ – eller der er simpelthen tale om to ansigter, USA taler med, duens og høgens, for at lamme og forvirre den internationale opinion.
Den politiske, økonomiske, diplomatiske og militære strategi for Operation Noble Eagle ligger i al fald fast – og har gjort det længe.

Se også:
Opfordrer til koordineret ‘global kamp mod terrorisme’ Netavisen 11. september 2001
Hænderne væk fra Afghanistan! Netavisen 22. september 2001
Secret plan for 10 years war The Times 20. september 2001
Secret memo reveals US plan to overthrow Taliban regime The Guardian 21. september 2001

Netavisen 23. september 2001
Kommunistisk Politik 20, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne