Nej til krig og racisme

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, Fyn

Tirsdagens terrorangreb, hvor tusinder af uskyldige mennesker blev brugt som tilfældige ofre og som projektiler, sidder stadig uhyggeligt tilbage på nethinden. Intet kan retfærdiggøre en sådan grusom handling, uanset USA gennem sin politik og magtarrogance har tusinder og atter tusinder af menneskers liv og armod på samvittigheden.

Det er tragisk og beskæmmende at se at, at ovenpå ruinerne og ligene af de uskyldige ofre erklærer USA sig som en nation i krig – der kaldes ikke på besindighed, men på hævn. En lang række landes folk med en anden religion eller “anti-amerikansk” holdning, ser ud til at skulle mærke den amerikanske rustningsindustris kugler og kanoner i de kommende år, og mange soldater vil vende hjem i ligposer, hvis de ikke bliver stoppet.

USA har i en årrække opkastet sig som supermagten, der er verdens dømmende og udøvende magt – intet over og intet ved siden af. Der er ikke tid til at fremlægge beviser på, hvem de skyldige er og så få dem stillet for retten. Sæt den amerikanske befolknning begyndte at besinde sig og vendte sig mod krigsforberedelsen og krigsretorikken.
Sidst USA hævnede sig, skete det bl.a. i Sudan ved at jævne en medicinfabrik og dets ansatte med jorden under påskud af de producerede nervegas- siden viste det sig, det var almindelig medicin.

Det er beskæmmende at se, at den harme og medfølelse, der er verden over, misbruges af politikere til at skabe en krigspsykose i den kristne guds navn , de “civiliserede” mod “de uciviliserede” og dermed en racistisk stemning, som betyder vold og forfølgelse af folk af et “forkert” udseende eller tro.

For almindelige mennesker har terrorangrebet og USA’s kommende krig uhyggelige konsekvenser. Almindelige demokratiske rettigheder vil blive undergravet. Ja Danmark har reelt pantsat sin udenrigspolitik til USA, der efter forgodtbefindende kan definere land og mål.
Disse krige og angreb vil ikke mindske terrorisme – tværtimod. For almindelige mennesker i USA, Danmark, ja verden over, er det ikke tid for opslutning om de amerikanske krigsherrer, tværtimod.

Det er åbentlyst at både USA og Israel har kunnet udnytte situationen og har erklæret krig.
Det palæstinensiske folk, som har været klemt og glemt i årtier, er blevet endnu mere klemt og krigsforbryderen Ariel Sharon udnytter omgående situationen til at føre krig mod palæstinenserne.

Hvornår tænder verdenssamfundet lys for palæstinenserne og kræver med høj stemme, at Israel trækker sig tilbage fra de besatte områder, som FN resolutioner i årtier har påbudt dem????

For USA er der nu en gunstig situation for at tage store skridt fremad med oprettelsen af deres upopulære missilskjold i et forsøg på at sikre deres position som verdens ledende kraft og dominans årtier frem, koste hvad det vil. Der er ingen tvivl om, at rustningsindustrien og deres aktier ikke har fået det dårligt ovenpå udåden.

Det er meget vigtigt, der nu udvikles en bred, omfattende folkelig bevægelse imod USA’s krig og enhver form for dansk deltagelse heri.

For APK-Fyn
Henning Paaske Jensen
Formand

17. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne