Afskaffelse af folkepensionen: Næste skridt forberedes

De EU-inspirerede angreb på den solidariske folkepension samt andre sociale ydelser, der har været et kendetegn ved den danske/nordiske velfærdsmodel, fortsætter. Senest med den nye overvismand, økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet, som bannerfører. Han er bl.a. fremkommet med et forslag om “selvfinansiering” af folkepensionen, så folkepensionen ikke længere betales over skattebilletten, men via en individuel, obligatorisk tvangsopsparing.

Det såkaldte danske velfærdssamfund er en saga blot, og bestræbelserne for at fjerne de sidste rester af velfærdssamfundet er i fuld gang. Angrebet på resterne af den danske velfærdsmodel retter sig nu mod folkepensionen samt andre lovpligtige sociale ydelser, som alle har ret til.

Folkepensionen skal afskaffes og erstattes med private forsikringsordninger såsom indførslen af den såkaldte arbejdsmarkedspension. Det nyeste forslag i den retning kommer fra den nye overvismand, der ikke mener, at folkepensionen længere skal finansieres over skattebilletten, men skal erstattes af såkaldt “selvfinansiering”, dvs. individuel tvangsopsparing. Som en begyndelse til slagtningen af en lang række lovpligtige sociale ydelser gældende for samtlige danskere.

Ifølge forslaget skal samtlige danskere i perioden fra 35 år til de bliver 60 eller 65 år indbetale til en obligatorisk, men individuel, pensionsordning og derved “pensionere sig selv”. Udbetalingen af den nye pension skal følge et minimum, der er politisk fastlagt, men at den nye pension vil blive ringere end folkepensionen, kan man roligt regne med. Folkepensionen, som vi kender den i dag, vil reelt være afskaffet, selvom navnet af taktiske grunde måske fastholdes.

Det vil være op til den enkelte via arbejdspensionerne og andre private forsikringsordninger at sikre en pension, der er til at leve af. De arbejdsløse, bistandsmodtagerne, førtidspensionisterne osv., osv. må nøjes med almisser. Men ifølge overvismanden er der ikke tale om nogen egentlig privatisering, da alle via lovgivningen tvinges til at indbetale til den nye “individuelle” tvangsopsparing.

Den socialdemokratiske finansminister Pia Gjellerup er lydhør overfor overvismandens tanker, men vil dog ikke på nuværende tidspunkt, op til det kommende valg, lægge sig fast på konkrete områder, hvor “selvfinansieringen” af sociale udgifter kan/skal omsættes til praktisk politik.
Partiet Venstre tager derimod, af hensyn til det kommende valg, afstand fra overvismandens forslag. Man afviser, at man vil være med til at afskaffe den danske folkepension, som den kendes i dag – på trods af, at man ved, at EU kræver harmonisering af socialpolitikken. Der er tale om ren valgflæsk.

Netavisen 7. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne