S-borgmestre til angreb på pensionisttilskud

En række ledende socialdemokratiske borgmestre blæser til angreb på pensionisternes økonomiske forhold. I skudlinien er de generelle tilskud til pensionistkort (mimrekort) til offentlige trafikmidler, tilskud til husleje osv., osv. Der skal ikke længere være tale om ydelser, som via loven er garanteret alle ældre, mener borgmestrene.

Angrebet på de ældres vilkår, som de 10 socialdemokratiske borgmestre slår på tromme for, sælges naturligvis med falsk varebetegnelse. Efter sigende er det støtten til de rige ældre, der skal afskaffes. De sparede penge skal målrettes mod de svage ældre, der virkeligt har behov for støtte, forlyder det. At det uden tvivl vil ramme en langt række ældre, som skønnes at sidde for godt i det økonomisk til at komme i betragtning til ekstraordinær hjælp, er så en anden sag.

Der vil være masser af ældre, der ikke ligefrem lever nogen luksustilværelse, der vil blive ramt, hvis forslaget gennemføres, mener Ældresagen, der spørger om, hvad det er for rige ældre, borgmestrene himler op om. 82 procent af de ældre, som modtager boligydelse, har en husstandsindkomst på under 160.000 kr. brutto om året. 60 procent af dem har mindre end 120.000 kr. i bruttoindkomst, mens kun tre procent har over 225.000 kr. om året.
Størstedelen af pengene går ikke til rige ældre, men til ganske almindelige ældre, der ikke sidder for godt i det økonomisk i forvejen. De vil blive ramt af fjernelsen af de lovbundne krav omkring støtte til samtlige pensionister. Ældresagen påpeger, at der i kommunerne allerede er skåret ned på støtten til husleje – uden at pengene på anden måde er brugt til forbedringer af de ældres forhold.

Der er ikke nogen tvivl om, at borgmestrene lægger op til et nyt, generelt angreb på pensionisternes levevilkår. Under dække af ville bedre de svageste ældres vilkår, skal de ældres forhold som helhed presses helt i bund.

Netavisen 14. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne