Der skal knokles mere

Regeringen vil – ikke uventet – have, at arbejderne skal arbejde hårdere og længere. Det er Pia Gjellerup, socialdemokratisk arbejdsminister, der i sommerheden er kommet med “valg-løftet” – af hensyn til velfærden. Der er ikke råd, og samfundet mangler allerede arbejdskraft inden for visse sektorer.
– Det går ikke at sætte arbejdstiden mere ned. Det går ikke med mere fri. Den lave arbejdstid er fra dengang, da vi skulle sætte en masse arbejdsløse i arbejde. Det er ikke problemet læn-gere, lyver Pia Gjellerup.

For det første er der stadig en lille halv million arbejdsløse på dagpenge eller kontanthjælp, som alle er truet med tvangsaktivering. Det er politikerne, der bærer ansvaret for, at de ikke har adgang til uddannelser, der løser de såkaldte flaskehalsproblemer.

For det andet var det arbejderklassen i kamp mod arbejdsgivere og politikere, der kæmpede 37 timers arbejdsuge igennem. Under storkonflikten i 1998 – med massearbejdsløshed – var det et regeringsindgreb, der spændte ben for overenskomstkravet om 6 ugers ferie!

Der er fortsat brug for arbejdstidsnedsættelse og længere ferie. De hundredtusinde af arbejds-løse har krav på et arbejde, og de omkring to millioner, der har et lønarbejde, har krav på mindre arbejdstid og lavere tempo, hvis man skal have en chance for at få glæde af pensionen, inden nedslidningen har gjort afgørende indhug på helbredet.

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) har rejst krav om 6 timers arbejdsdag og 6 ugers ferie. APK er fuldstændig klar over, at det vil betyde indhug i arbejdsgivernes profitter, hvilket der både er råd til og retfærdighed i.
Men det er ikke Pia Gjellerups officielle verdensbillede. Ifølge dagbladet Information, som har overværet hendes optræden på SF´s oplysningsforbunds sommerlejr, så vil det være en ulempe for arbejderne:
– Arbejde skaber værdier. Vi er rige, fordi vi har villet være rige. Og vi er rige, fordi vi er mange, der har arbejdet; ikke fordi vi har arbejdet hårdt, erklærer Pia Gjellerup bramfrit.

KP16, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne