Chokerende arbejdsforhold for unge

14-årig arbejdede med kemikalier. Unge under 18 arbejder alene om aftenen og natten eller skænker fadøl. Manglende tillæg, ingen ansættelseskontrakter og løn under tariffen er andre eksempler på udnyttelse af unge under 18 år.

Det er sommerens Jobpatruljer, der landet over har afdækket de horrible løn- og arbejdsfor-hold. Mange er meldt til politiet for at lade de unge udføre arbejde med udskænkning af fadøl. Andre virksomheder er indberettet til Arbejdstilsynet for at lade unge arbejde med ballepres-sere, brødskærere eller for at arbejde alene.
Jobpatruljerne er ikke i tvivl om, at arbejdsgivernes misbrug af de unge hænger sammen med, at lønnen for de årgange er betydeligt mindre end for personer over 18.

Stigningen i antallet af sager har været speciel stor på Fyn og i Nordjylland; men på landsplan har der samlet set også været en stigning. Udover de grelle forhold forklares stigningen også med, at stadig flere unge selv er opmærksomme på problemer og derved henvender sig uop-fordret til patruljerne. De unge er også mere åbne om arbejdsproblemerne i år end tidligere, vurderer patruljerne.

KP16, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne