Valgordbog

Kommunalvalg 2001

Aktiv socialpolitik: man må selv finde ud af hvilke sociale ydelser, man har krav på og gøre en aktiv indsats i Den Sociale Ankestyrelse, før de kan blive udbetalt

Byfornyelse: nyistandsættelse af boligområder, så dem der har penge kan flytte ind

Borgernes frie valg: retten til at betale for ydelser, man allerede har betalt over skatten, og til at vælge mellem læger man ikke kender

Decentralisering: de egentlige beslutninger tages i Bruxelles af EU

Dynamisk erhvervsudvikling: jord, vand og luft kan frit forgiftes, så det bliver uegnet til menneskelig beboelse. Erhvervsgrunde sælges billigt til multinationale selskaber, der til gengæld fritages for skat

Folkeskole: bygninger der nedlægges lige før et stigende antal børn har brug for dem.

Grøn miljøpolitik: grønmalede skraldespande, hvorfra omhyggeligt sorteret husholdningsaffald blandes sammen igen på de kommunale lossepladser

Hjemmehjælp: konto på kommunalbudgettet hvorfra der kan overføres midler til mere erhvervsvenlige sektorer

Kommunalbudget: omfordelingskasse hvor de, der har mindst, må lægge mest, mens de store frit kan stikke sugerøret i kassen

Kommunal slavehandel: salg af tvangsaktiverede til private firmaer som sikring mod at de ansætter arbejdsløse på normale vilkår

Konsulentvirksomhed: dyrt betalt ekspertarbejde til omskrivning af virkeligheden, sådan at dem, det handler om, ikke kan kende den igen.

Lokalplaner: værktøj for kommunalbestyrelser til at sikre de rigtige virksomheder forgyldes på bekostning af befolkningen

Ny Løn: vejviser for kommunalt ansatte, der ikke er på toppen af hierarkiet, til at se, hvor de lovede lønstigninger for merarbejde blev af.

Personalepolitik: sikring af at lønstigninger går til cheferne og fedterøvene

Pladsanvisning: særligt kontor til opbevaring af numre på ventelister

Privatisering: sikring af at det kun er de velbjærgede der har råd til at købe såkaldte velfærdsydelser. Salg af offentlige arbejdspladser så der ved fyringer og rationaliseringer kan blive flere arbejdsløse til kommunalt slavearbejde.

Projektarbejde: nedlæggelse af ungdomsklubber, hvorefter man opretter et 2-årigt gadeprojekt for at undersøge hvad de unge så laver

Projektleder: moderne ridefoged på arbejdsprojekter, der skal bedømme, hvem der kan få sin bistandshjælp udbetalt.

Rådhus: bygning hvor alle telefonlinier har direkte omstilling til næste kontor og i hvis korridorer der lægges råd op mod arbejderfamiliernes krav.

Skolefritidsordning: særligt opbevaringssted for børn, så de tidligst muligt lærer, at arbejde er sjovere end fritid.

Snushane: civilt udklædt embedsmand med kikkert og særlig dyneløfteteknik

Teamarbejde: de kommunalt ansatte på gulvet må selv klare ærterne uden at de ansvarlige i ledelserne kan stilles til ansvar

Udlicitering: kommunal bistandshjælp til erhvervslivet, hvor man sælger offentlige arbejdspladser og bygninger billigt for senere at leje dem dyrt tilbage.

KP15, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne