Manglende ligeløn giver førsteplads

FN’s årlige rapport om udviklingen i verden fra UNDP giver Danmark førstepladsen, når det gælder kvindernes ligeløn.

Hele 70 % af mændenes gennemsnit tjener danske kvinder! Og så skal vi råbe hurra! Efter årtiers ligelønskamp er det fortsat 30 % for lidt.

I årtier er ligelønnen blevet rejst som overenskomstkrav og vi er ikke kommet længere. Og med den stadig større indførelse af individuelle lønsystemer vokser uligelønnen igen herhjemme.

FN rapporten nævner flere årsager til Danmarks placering – den store andel af kvinder, der arbejder under kollektive overenskomster, udbygningen af den offentlige børnepasning, kortere barselsorlov end i de øvrige lande og med en højere finansiering.
Alt sammen faktorer som EU’s arbejdsmarkedspolitik og de danske samarbejdspartnere i regeringen, DA og LO-toppen er i fuld gang med at undergrave.

Netavisen 17. juli 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne