Arbejdsgivere udnytter unge på det groveste

Sommeren er kommet til Danmark. Dermed er arbejdsgivernes udnyttelse af unge som en ekstremt billig arbejdskraft på sit højeste. De unge ansættes sædvanen tro i såkaldte fritidsjobs til uhørt ringe lønninger og ofte til ekstremt farligt arbejde, hvor sikkerheden langt fra er i orden.

Hvad værre er: Intet tyder på, at arbejdsgivernes grove udnyttelse af de unge og tilsidesættelse af de gældende overenskomster er aftagende. Tværtimod. De er eksploderet i sommervarmen. På kun fem dage har LO’s jobpatrulje på Fyn fundet 18 tilfælde af lovbrud, hvilket svarer til, at hver tredje af de arbejdspladser, som jobpatruljen indtil videre har nået at opsøge overtræder lovgivningen.

Situationen er, ifølge Morten Skovsbo, som er koordinator for LO’s jobpatrulje på Fyn, ‘helt forrykt’. Sidste sommer besøgte jobpatruljen 180 arbejdspladser, der havde unge ansat, og kun ét sted var der noget at komme efter. I langt de fleste tilfælde har der været tale om grov underbetaling af de unge. Det er ikke mindst gartnerierne, der fører an.

Indtil videre har jobpatruljen fundet tre gartnerier, der har underbetalt de unge med op til 12 kroner i timen. Ifølge gartneri-overenskomsten er mindstelønnen for unge på 62 kr./tm., men mange fik kun udbetalt 50 kr. i timen.

De unge sættes også til at udføre farligt arbejde, som f.eks. en 14-årig dreng, der blev sat til at vaske benzinstandere med et meget stærkt ætsende middel. Arbejdsgiveren havde givet drengen instrukser om ikke at hælde det op ad armene og ellers tage plastikhandsker på under arbejdet. Dertil kommer, at de i strid med overenskomsterne bliver sat til at arbejde alene om aftenen og i weekenden – typisk i kiosker.
Desuden er der problemer omkring lovligheden af de kontrakter, som arbejdsgiverne indgår med de unge. Ifølge loven skal forældrene også skrive under på kontrakterne, når unge, som er under 18 år, indgår ansættelsesforhold, men det er langt fra altid tilfældet, at det sker.

Netavisen 7. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne