Bude i aviskrig

Bladgiganter og deres distributionsselskaber tørrer krisen af på de ansatte. Ansættelseskontrakter og virksomhedsoverdragelsesloven tilsidesættes. Fyringstrusler benyttes til at forringe arbejdsforholdene.

Respekt for landets love. Respekt for indgåede aftaler og overenskomster. Det bliver vi, som skatteydere og arbejdere tudet ørene fulde med hver dag. Det er da også den gældende opfattelse blandt menigfolk, at sådan skal det være.

Den 14. maj fik budene for Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis og Dagbladet Djursland noget andet at vide. Ind ad postkassen dumpede et brev med besked om at gå 40 pct. ned i løn oven i en ekstra arbejdsdag. Deres nye arbejdsgiver Dansk Avisdistribution ændrede på én gang og med øjeblikkelig virkning (1. juni) avisruter og afregning.
De vrede bude protesterede, hvilket resulterede i et møde i SiD Lager og Pak i Århus:
– Man kan ikke bare forringe forholdene for de ansatte, når man overtager en virksomhed. Det er i strid med loven om virksomhedsoverdragelse. Desuden overtrædes budenes ansættelseskontrakter også, da disse siger, at budene har krav på en måneds opsigelse gældende fra den første i en måned, udtaler næstformand Knud Aage Rasmussen til Fagbladet.
Det er desuden deres nuværende arbejdsgiver, Århus Stiftstidende, der skal opsige budene.
Der er indkaldt til et møde den 7. juni, hvor avisen, den nye distributør og SiD vil forsøge at nå til forlig. Hvorfor, der skal indgås et forlig, når lov og ansættelseskontrakter er gældende, fremgår ikke.

I København er det Berlingske Tidende, Politiken og deres distributør Bladkompagniet, som ejes af de to giganter, der spiller med musklerne, idet de også er i færd med at outsource distributionen til andre firmaer.
– Bladkompagniet overtræder loven om virksomhedsoverdragelse, når budene ikke længere aflønnes efter overenskomsten, siger Frank Kieffer, forretningsfører i SiD. Denne sag skal behandles i Arbejdsretten den 21. juni.
Berlingske Tidende har også stillet deres faglærte på Avedøre Holme stolen for døren. Med trussel om fyringer tvang avisen en opsigelse af lokalaftalerne igennem.

KP12, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne