Den fysiske og psykiske nedslidning vokser

Bestyrelsen for ALU (Arbejdsløshedsudvalget), HK MedieGrafisk Brancheklub, Fyn har på sit ordinære bestyrelsesmøde den 13. juni 2001 drøftet den alvorlige situation med – på den ene side den fysiske og psykiske nedslidning, der foregår på arbejdspladserne – og på den anden side den store arbejdsløshed, herunder tvangsaktiveringen for arbejdsløse på dagpenge eller bistandshjælp.

Det er ikke kun rationaliseringer, firmaflytninger, konkurser og lignende, der truer arbejdspladserne. Det er i lige så høj grad nedslidningen og helbredet, der i takt med en forøget udbytning sættes over styr, hvorefter man stødes ud og placeres i en situation på overførselsindkomst.
Stress på arbejdspladserne som følge af for højt arbejdstempo og for lange arbejdstider koster dyrt – såvel for det enkelte menneske som for samfundet.

Den ugentlige arbejdstid har været og er stigende. Hver tredje specialarbejder arbejder mere end overenskomstens fastlagte arbejdstid!
Samtidig har Socialforskningsinstituttet påvist, at den nuværende arbejdsdag har store omkostninger også for børnene, når de skal passes ude mere end 8½ time om dagen p.gr.a. den daglige arbejdstid for forældrene.
Sideløbende hermed er knap 1 million i den arbejdsdygtige alder sat udenfor arbejdsmarkedet på førtidspension, efterløn, orlovsydelse, dagpenge eller kontanthjælp, eller er tvunget ud i tvangsarbejde på dagpenge eller kontanthjælp som løntrykkere, eller deltager på anden måde i hele aktiveringscirkuset.

Tvangsaktiveringsordningerne har længe været udsat for omfattende kritik.
Fra de tvangsaktiverede, at den er brutal for de dagpengeberettigede arbejdsløse, for slet ikke at tale om bistandsmodtagerne, der reduceres til billig eller gratis arbejdskraft uden rettigheder. Tusinder står overfor at falde ud af dagpengesystemet og over på bistand – trods regeringens løfter om det modsatte.
Herudover forsøger Rockwool Fonden at fastholde den myte, at det danske dagpengeniveau og bistandshjælpen er for høj, så det ikke kan betale sig at arbejde.

Fra arbejdspladser, private som offentlige, fra de arbejdsløse, på dagpenge eller bistand, må der derfor bl. a. stilles krav om:

* Ophævelse af begrænsninger i dagpengeretten for arbejdsløse. Ingen arbejdsløse skal tvinges over på kontanthjælp på grund af mangel på arbejdspladser.

* Alle arbejdsløse skal efter 26 ugers medlemskab af en A-kasse have ret til dagpenge.

* De unge under 25 år skal have samme ret til dagpenge som øvrige arbejdsløse.

* Dagpengene skal følge lønudviklingen.

* Væk med aktiveringspligten. Fuld genoptjening af dagpengeretten i alle former for jobtilbud.

* Arbejdsløse skal have ret til selvvalgt relevant uddannelse fra 1. arbejdsløshedsdag.

* Fulde overenskomstmæssige rettigheder, løn og arbejdsforhold for alle på arbejdsmarkedet. Væk med de sorte og grå arbejdsforhold for de udstødte.

* Lige sociale rettigheder og retssikkerhed for alle.

* 6 timers arbejdsdag med fuld løn- og personalekompensation.

* 6 ugers ferie.

* Mindstelønnen hæves til 100 kr. pr. time.

* Nødvendigt overarbejde honoreres med dobbelt timeløn.

* Afspadsering af alt overarbejde: 1 times overarbejde = 2 timers frihed.

f/ALU
Eric Skytte, formand
Slåenhaven 32
5240 Odense NØ


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne