Privat sygeforsikring som overenskomstkrav!

Ifølge arbejdsforsker Jesper Due kan privat sygeforsikring godt gå hen og blive et generelt overenskomstkrav fra den socialdemokratiske fagtops side. En sådan håndsrækning fra fagbevægelsens top til de private sygehuse er en overhængende mulighed.

Foreløbig har Post Danmark tilbudt samtlige 30.000 ansatte en privat sygeforsikring, og nu ‘kæmper’ Politiforbundet for en tilsvarende ordning, så de 11.600 medlemmer kan springe ventelisterne til de offentlige sygehuse over og blive behandlet på privathospital.

Ifølge forsker Due er der i virkeligheden tale om en ‘naturlig udvikling’. Han henviser i den forbindelse til pensionerne (arbejdsmarkedspensionsordningerne), der er godt indbygget i de fleste overenskomster.
De private sygeforsikringsordninger er oplagt som et helt nyt emne ved kommende overenskomstforhandlinger, mener han – uden at tage stilling til om det kan og bør være en opgave for fagbevægelsen at støtte de private hospitaler/ privatiseringen af sygehusvæsenet.

I Politiforbundet taler man i første omgang om en individuel ordning, hvor hver enkelt medlem selv kan vælge, om han/hun vil tage imod tilbuddet. Men forbundsformand Tommy Agerskov Thomsen lægger ikke skjul på, at private sygeforsikringer på blot lidt længere sigt kan blive et af kravene ved overenskomstforhandlingerne.
Ifølge politiformanden får forbundet flere og flere henvendelser fra medlemmer, som ønsker at få tilskud til behandling på privatklinikker. Dertil kommer, at stadigt flere lønmodtagere på det private arbejdsmarked får en eller anden form for privat sygeforsikring via deres arbejdsplads. Så der er tale om en tendens i tiden, mener Tommy Agerskov Thomsen.
Tidligere har formanden for de ufaglærte arbejdere, SiD, Poul Erik Skov Christensen, været fremme med lignende tanker om privat sygeforsikring.

Netavisen 1. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne