Flere udstødte unge blandt de hjemløse

Antallet af udstødte unge blandt de ca. 20.000 hjemløse stiger. De fleste fagfolk mener, at unge under 29 år reelt udgør 30 pct. af de hjemløse.

“Hvis udviklingen er sådan, så må jeg sige det kommer bag på mig, og det er et emne jeg vil tage op” udtaler Vagn Ry Nielsen fra Kommunernes Landsforening, KL.
Men hvor overrasket kan man blive? Allerede for ti år siden viste en rapport fra Amtsrådsforeningen, at antallet af unge hjemløse var fordoblet fra 1976 til 1990. Som konsekvens heraf stoppede man med at lave statistik over hjemløse. Derudover foretog man sig intet
En rapport fra Socialforskningsinstituttet har i ’98 fulgt op på en tidligere rapport fra 1990, der viste at antallet af yngre hjemløse mellem 18 til 35 år var stigende. Hvordan var det gået de godt 1000 personer rapporten omhandlende? Lige under en femtedel af de unge var døde. Over 80 % af restgruppen er stadig i periodisk kontakt med institutioner for hjemløse.

De unge er udstødt af uddannelsessystemets sorteringsmekanismer, udstødt af arbejdsmarkedet inden de kom ind. Den dag man fylder 18 år, ryger man ud af de sociale ungdomsinstitutioner og må klare sig selv. Flere forsorgshjem kan melde om unge, der indskrives på deres 18 års fødselsdag. Andre forsorgshjem har oplevet plejefamilier, der afleverede deres plejebørn på denne dag.

Serviceloven (som vores sociallov nu så ironisk kaldes) åbner en lille mulighed for hjælp til de unge, indtil de er 23 år. “Mulighed for efterværn”. Men lukker den i samme åndedrag effektivt ved at lade det være op til de enkelte kommuner, om de vil bruge penge på dette. Det viser praksis at de ikke vil.

Indtil for nylig er ophold på herberge, forsorgshjem og krisecentre blevet finansieret halvt af staten, halvt af amtet. Men med et nyt forslag – grundtakstmodellen, aftalt mellem tidligere finansminister Lykketoft, amterne og kommunerne – skal kommunerne overtage statens andel, når en person har været indskrevet i 120 dage.
“Hvis det lægges ud i kommunerne, tror jeg, at vi kommer til at genopleve de gamle fattiggårde – eller de hjemløse vil blive samlet i barakbyer” udtaler tidligere forstander på forsorgshjemmet Sundholm, Aksel Beldring.

Netavisen 29.05.01


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne