EU-hær kræver fri adgang til Tyrkiet

Forud for NATO-topmødet i næste uge i Budapest kræver EU fuld råderet over NATO baser i Tyrkiet. Mens Tyrkiet kræver deltagelse på lige fod med EU-landene for at stille 7.000 mand og sit territorium til rådighed for EU-hæren.
I disse dage arbejdes der på en løsning inden NATO-topmødet, der har spørgsmålet om forholdet mellem EU’s militære udvikling, NATO og Tyrkiet højt på dagsorden. Engelske og hollandske militærchefer forhandler på EU’s vegne i Ankara.

EU-diplomater har afvist Tyrkiets krav om fuld deltagelse og indflydelse på EU-hærens operationer. Bl.a. fuld deltagelse fra de 6 NATO-lande, der ikke er medlem af EU i militær øvelser.
EU kræver frie adgang over NATO baserne i Tyrkiet – til brug ved transport, logistiks og flybaser til sine fremtidige operationer i EU’s udrykningskorps.
EU’s generaler siger om forhandlingerne i Ankara . “Vi føler, vi kan fremlægge et forslag, der kan overbevise Tyrkiet om, at vi ikke truer dets sikkerhed”.
Mon ikke der snarere er tale om en handel, der vil kunne holde de sorte tyrkiske generaler ved magten?

Netavisen den 23.maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne