Krigsforbrydelse mod miljøet

USA’s oliekrig mod Irak har også været en forbrydelse mod miljøet.
Satellitbilleder har nu dokumenteret, at 90 pct. af dette frugtbare vådområde i Mesopotamien – som i historiebøgerne betegnes som ‘kulturens vugge’, hvor den første menneskelige civilisation opstod – er svundet helt ind og forvandlet til en saltørken.

Det skyldes angiveligt dels at vandet stoppes af dæmninger og bruges til overrisling, dels dræning i det sydlige Irak. Den økonomiske blokade, der har krævet millioner af irakiske liv, ikke mindst børn, har skabt en situation, hvor det handler om overlevelse for befolkningen, ikke om miljøhensyn.

Det lokale samfund er ødelagt, og folkeslaget, kaldet sump-araberne, på en halv million mennesker, som skal nedstamme fra sumererne og babylonerne, er nu for de flestes vedkommende spredt over hele Irak. 100.000 lever i flygtningelejre i Iran.
Området har også været et værdifuldt biologisk reservat for vadefugle og trækfugle.

Generaldirektøren for UNEP, FNs miljøprogram, kalder det en økologisk katastrofe. Han sammenligner den i omfang med fældningen af Amazonas’ regnskov og udtørringen af Aralsøen i Rusland.

Netavisen 22. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne