Dansk vindkraft – en megasucces

Mens USA under George Bush satser kraftigt på at genoptage udbygningen af atomkraftværker og presse de fossile energireserver til det yderste og EU-kommissionen advarer mod lukning af forældede og farlige kraftværker, er den danske satsning på vedvarende energi – og først og fremmest vindkraft – gået hen og blevet en gigantisk succes, både til dansk energiforsyning og som eksportartikel.
Det var ikke de multinationale profitselskaber, som så mulighederne i miljøvenlig vedvarende energi, men folkelige bevægelser. Mens dansk industri i årtier satsede på fossile brændstoffer og atomenergi og søgte at lægge miljøbevægelsen med dens krav om vedvarende energi for had, er der nu ingen ende på erhvervslivets begejstring for vindmøller m.v.
For vindenergi er blevet konkurrencedygtig i forhold til andre energiformer på verdensmarkedet. Ikke de store selskaber, men ”idealister” og nicheforetagender har udviklet teknologien, og i dag dækker dansk vindteknologi ikke mindre end 40-50 pct. af et enormt voksende verdensmarked. Halvdelen af vindmøllerne i verden produceres her.

Fra 10 til 50 pct. af energiforsyningen
I dag arbejder 12.000 danskere i vindmølleindustrien. Omsætningen ligger på mellem.12 og 15 mia. kr. Knap 80 pct. heraf er eksport. På de sidste seks år er omsætningen blevet ottedoblet.
Vindkraft står i øjeblikket for 10 pct. af den danske elforsyning. Produktionen forventes fordoblet i 2005. Ifølge en rapport fra BTM-Consult vil der ske en fordobling af markedet frem til år 2005, og en femdobling til 2010.
Siden det nationale vindmølleprogram blev besluttet i 1979 efter pres fra græsrodsbevægelser og befolkningen, er det bare gået fremad for vindenergien. Efter regeringens planer skal den i 2030 dække halvdelen af den danske energiforsyning

Enormt potentiale
I en ny rapport udarbejdet af den europæiske vindemølleindustri og Greenpeace forudses det, at vindenergi i 2020 vil levere 10 procent af den globale energiproduktion. Det vil betyde arbejdspladser til 1,7 mio. mennesker og årlige investeringer på 540 mia. kr. Dansk erhvervsliv er begyndt at indse de enorme fortjenstmuligheder heri, hvis Danmark bare kan bevare en del af sin nuværende suveræne førerrolle. Vindmøller forudses at få samme betydning for den samlede danske samfundsøkonomi som bilerne for USA.
To danske virksomheder står for henholdsvis 20 og 13 procent af verdensmarkedet i dag: Vestas fra Lem ved Ringkøbing og NEG Micon fra Randers. Eksporten går bl.a. til Tyskland og Spanien, men også USA og Kina køber danske vindmøller.

Forbrugerne betaler
Vindenergi og olieindtægter skæpper godt i den danske statskasse og er en vigtig baggrund for Nyrup Rasmussens pralerier om den ’stærke danske økonomi’. Men der høstes også gigantiske profitter på begge dele, ikke mindst A.P. Møller på Nordsøolien.
Den stærke position på energiområdet kommer imidlertid ikke de almindelige danske forbrugere til gode. Tværtimod er det et af de højest afgiftsbelagte områder overhovedet.

-ko
KP10, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne