Rockwool Fonden: Dagpenge/bistandshjælp for høj

Det såkaldte arbejdsmarkedsforskningscenter, Rockwool Fonden, fastholder påstanden om, at det danske dagpengeniveau og bistandshjælpen skulle være så høj, at det ikke kan betale at arbejde.

En myte skal med djævlens vold og magt fastholdes. Borgerskabets påstand om, at det skulle være en guldgrube at leve på bistandshjælp eller understøttelse. At folk her i landet for så meget udbetalt i overførselsindkomster, at det ikke kan betale sig at tage et arbejde.

Rockwool Fondens forskningschef oplyser, at man vil iværksætte en ny undersøgelse med det klare formål at “bevise”, at det ikke kan betale sig at arbejde i dagens Danmark. Ifølge Finansministeriets beregninger, som er et led i regeringens årlige finansredegørelse drejer det sig kun omkring 8 pct. af den danske befolkning, der tjener så lidt, at det nærmest ikke kan betale sig at arbejde, men disse tal afviser Rockwool Fonden som et rent partsindlæg i debatten.

Understøttelsen og bistandshjælpen skal yderligere presses i bund, så endnu flere anspores til at tage arbejde til ekstremt lav løn til glæde for erhvervslivet. At den siddende regering til fulde har opfyldt erhvervslivets interesser og klart forringet de arbejdsløses vilkår, glemmer Rockwooll Fonden helt at oplyse om, for angrebene på de arbejdsløse skal have et par tænder mere.

At sikre folk i arbejde en anstændig løn via en mærkbar forbedring af mindstelønnen ligger udenfor Rockwoll Fondens fantasiverden. Her er det kun erhvervslivets interesse i rigelig adgang til ekstrem billig arbejdskraft, der er bestemmende for forskningen og for dens resultater.
Der er tale om entydige partsindlæg til gavn for kapitalen. Den nye “undersøgelse” af lønnen contra dagpengeniveauet ventes at foreligge år 2002.

Netavisen 16. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne