Kold krig: Atomvåbenlagre i Danmark

Danmark og Norge byggede lagre til opbevaring af atomvåben fra 1958. Norske farvande skulle atommineres og a-våben transporteres gennem Sverige. Grønland og Keflavik-basen ved Island var atomvåben-armerede. Det fremgår alt sammen af en norsk bog ‘Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945-70’, som udkom i mandags. Den er skrevet af de to forskere Kjetil Skogrand og Rolf Tamnes og bygger på hidtil hemmelige norske og NATO-arkiver.

NATOs topmøde i Paris i 1957 traf beslutning om opbevaring af atomvåben i de enkelte lande i 1957, og allerede i 58 opførte Danmark og Norge opbevaringslagre. I Norge opbyggedes 7 sådanne depoter. Bogen viser deres placering og funktion. En særlig rolle spillede fjeldlageret ved flystationen Flesland ved Bergen, hvor en næsten-klar atombombe og komponenter til 37 andre blev opmagasineret.
Også Honest John-raketterne og Nike-batterierne, som også var placeret i Danmark, var indstillet til atombombefremføring.

NATO havde også en plan om at atomminere den norske kyst og bringe 30-40 ladninger i området fra Alta til Vestfjorden til sprængning ved en evt. sovjetisk fremrykning. I tilfælde af en krig planlagde NATO at transportere atomvåben via ikke-NATO-landet Sverige. PÅ dansk territorium – nemlig i Grønland – var der masser af atomvåben – ligesom også på den islandske Keflavik-base.
NATO udarbejdede også en liste med mål i Finland, som skulle rammes med atomvåben.
Planen om at atomminere den norske kyst blev først stoppet i 1979 af den daværende norske forsvarsminister Rolf Hansen.

Både dansk og norsk officiel politik var ikke at have atomvåben i fredstid. Bogen siger, at det norske løfte ikke blev brudt – men trukket lige til stregen: lagre og depoter var klar, raketter var klar og rustet til fremføring af a-våben, og komponenter til våbnene (uden radioaktive kerner) var der. Bogen bekræfter, hvad fredsbevægelsen i både Norge og Danmark altid har fremhævet: at begge lande i praksis var fuldt integreret i NATOs atomstrategi mod Sovjetunionen, og ville være blevet brugt som affyringsbaser – og som mål for gengældelse.

Netavisen 16. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne