Sikkerheden på byggepladser skranter

Der er en grund til, at antallet af faldulykker på de fynske byggepladser er højt. 12 alvorlige ulykker pr. måned. Indenfor de sidste 16 måneder er to døde som følge af arbejdsulykker, mens 29 har været sygemeldt i mere end 5 uger. Alt i alt er 187 styrtet ned fra tage og stilladser i forbindelse med deres arbejde.

En stikprøve, som SiD Fyn i ugen har gennemført, viser, at sikkerheden er mangelfuld på de mindre fynske byggepladser og reparationsarbejder. Ud ad de 45 steder, som SiD besøgte, var der meget få, hvor sikkerheden var i orden. 2 byggepladser blev lukket helt.

Ifølge næstformanden i Byggefagenes Samvirke, Allan Pedersen, bliver sikkerheden oftest tilsidesat på byggepladserne af tidsmæssige grunde. Tilbuddet på arbejdet gives ofte med tidsfrister, der er så stramme, at man vælger at se stort på sikkerheden.
Med andre ord: profitten kommer før arbejdernes sikkerhed.

Ifølge SiD er man overraskede over, at det var så godt som umuligt at finde en arbejdsgiver på Fyn, der overholdt reglerne, og han mener, at det er mindst lige så nødvendigt at øge indsatsen for at øge sikkerheden blandt de mindre håndværksmestre som på større byggearbejdspladser og blandt entreprenører.

Netavisen 10. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne