Svensk elprivatisering katastrofal

Sverige er på vej ud i en tilsvarende energikrise, som den, der har grebet verdens rigeste og mest elforbrugende stat Californien: en situation med energimangel og strømafbrydelser – på trods af at der findes rigeligt med energi.
Blandt konsekvenserne er at de svenske elselskaber har måttet henstille til forbrugerne om at skrue ned for blusset – og det anføres også, at det er grunden til, at den svenske regering og de svenske politikere ikke kan træffe en klar beslutning om lukning af Barsebäck.

Årsagen er ene og alene privatiseringen af elforsyningen, som har unddraget hele denne sektor politisk kontrol og muligheden for bare noget, der ligner samfundsmæssig styring. Det eneste motiv, der bestemmer, er kortsigtede profitinteresser.
Siden Sverige privatiserede el-markedet er investeringerne i nye anlæg gået fuldstændig i stå, samtidig med at en række mindre rentable kraftværker af forskellig slags er blevet sparet væk og nedlagt af elselskaberne. Derfor lider Sverige allerede nu af periodisk mangel på energi.
Ca. halvdelen af den svenske elforsyning kommer fra vandkraftværker – den anden halvdel fra atomenergi.

Det danske EU-medlemskab og de dominerende kortsigtede profitinteresser risikerer at fremskynde en lignende udvikling også her.
Kapitalisme og dækning af de samfundsmæssige behov – herunder til befolkningens sikkerhed – er uforenelige størrelser.

KP-Netkommentar 8. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne