USAs menneskerettighedskrænkelser

USA’s udenrigsministerium udsender hvert år en menneskerettighedsrapport, der anklager andre lande for overtrædelse af menneskerettighederne. Den nylige rapport for år 2000 anklager 190 lande – men har ikke sig selv på listen. Højt oppe på den er Kina.

Nu har det kinesiske statsråds informationskontor for andet år i træk udsendt en rapport om USA’s menneskerettighedskrænkelser under titlen ‘Den amerikanske menneskerettighedsbalance i 2000’.
Den indeholder en godt gennemarbejdet dokumentation af de overtrædelser af menneske- og borgerrettigheder, som er en indbygget del af det amerikanske politiske og sociale system.

Artiklen fremhæver, at det lovpriste amerikanske ‘demokrati’ er et demokrati for de rige, der sætter store dele af befolkningen udenfor den politiske proces, og hvor valgene afgøres af pengepungens størrelse. Den amerikanske præsidentvalgfarce om stemmeoptællingen i Florida er blot toppen af isbjerget. Ved dette valg deltog mindre end 50 millioner af 205 millioner stemmeberettigede vælgere – mindre end en fjerdedel. Hvad er den almindelige stemmeret værd under sådanne forhold?

Den påviser videre, hvordan volden vokser i det amerikanske samfund, at retssystemet er uretfærdigt, racistisk og antifolkeligt, at de indsatte behandles inhumant, at skellet mellem rige og fattige amerikanere øges dag for dag, at der er udbredt køns- og racediskrimination, dårlig behandling af børn og minoriteter – og anklager USA for vilkårligt at blande sig i menneskerettighedsforholdene i andre lande. Den anklager også USA for våbeneksport i forbryderisk skala og krigsantiftelse rundt om i verden.

Blandt de talrige tal og kendsgerninger, rapporten nævner, er f.eks. at der den 1. juli 2000 sad 3682 personer på dødsgangene i de amerikanske fængsler, og at 90 pct. af disse har været udsat for seksuelt misbrug og overfald i fængslet. At omkring halvdelen af de to millioner indsatte (en enorm del af befolkningen!) er sorte, og 16 procent latinamerikanere, skønt disse grupper udgør under en fjerdedel af befolkningen. 98 procent af dommerne er hvide.

Artiklen afsluttes med en opfordring til den amerikanske regering om at opgive sin gamle praksis og gøre en ny begyndelse, og til at tage effektive skridt til at forbedre menneskerettighedssituationen i USA selv, tage skridt til at fremme internationalt samarbejde om menneskerettigheder, og holde op med arrogant at koste rundt med andre lande med menneskerettigheder som påskud.
Kina og Cuba førte en kraftig kampagne mod USA i forbindelse med valget til FNs menneskerettighedskommission, en afstemning som USA tabte.

Netavisen 5. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne