USA taber sæde i FNs menneskerettighedskommission

Supermagten USA, som har forsvar af ‘menneskerettighederne globalt som varemærke har mistet sin plads i FNs menneskerettighedskommission. Det er første gang USA har mistet en udvalgsplads siden organisationens start i 1947, og det har vakt stor irritation i Bush-administrationen. Ifølge diplomater er stemmeafgivningen et udtryk for den internationale kritik af Bush-regeringen for raketskjoldet, ødelæggelsen af Kyoto-aftalen og holdningen til Aids-medicinering.

FNs 54 medlems store økonomiske og sociale råd stemte om 14 ledige pladser i menneskerettighedskommissionen. En amerikansk diplomat har fortalt, at Washington havde modtaget skriftlige tilsagn om støtte fra 41 lande. Men kun 29 stemte på USA ved den hemmelige afstemning. De tre vestlige pladser i kommissionen gik til Frankrig med 52 stemmer, Østrig med 41 og Sverige med 31. USA havde forsøgt at få de to sidstnævnte til at trække deres kandidatur til fordel for USA – men det gjorde de ikke. Der er stor interesse blandt notoriske menneskerettighedskrænkende lande for at få sæde i kommissionen. De øvrige lande, der fik sæde for tre år, var Sudan, Sierra Leone, Togo og Uganda fra den afrikanske gruppe, Chile og Mexico fra den latinamerikanske, Kroatien og Armenien fra den østeuropæiske, Bahrein, Sydkorea og Pakistan fra den asiatiske!

Kommissionen modes normalt i Geneve og skal anbefale foranstaltninger til at beskytte menneskerettighederne i hele verden, følge med i krænkelser og sortliste lande, der undertrykker basale friheder. Det vakte betydelig vrede også blandt USA’s traditionelle støtter, da det for nylig opponerede mod kommissionens beslutning om at sikre Aids-behandling til fattige mennesker og gøre ‘retten til føde’ for en basal menneskeret.

USA’s hykleriske image som beskytter af menneskerettighederne modbevises konstant af supermagtens egne handlinger som den største menneskeretskrænker i verden.
Det diplomatiske nederlag i FN vakte vrede hos Bush og Co. Men USA har sit modtræk parat. Republikaneren Henry J. Hyde, der er formand for det amerikanske udenrigsnævn erklærede straks, at afstemningen ‘kan være en uheldig beslutning om at omdanne menneskerettighedskommissionen til blot endnu en irrelevant international organisation’.

Netavisen 5. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne