Pia Gjellerup forsvarer løftebrud og pensionstyveri

“Det har aldrig været meningen, at de personer der har indbetalt penge (til den Sociale Pensionsfond) skulle have dem”, sagde finansminister Pia Gjellerup rent ud i DR1s Nyhedsmagasinet i går aftes.
Den bemærkelsesværdige udtalelse kom under en diskussion med Leif Larsen, talsmand for Den koordinerende Gruppe og de ti enkeltpersoner, der har fået bevilget fri proces til en sag mod statsministeren for grundlovsbrud i forbindelse med tyveriet af de 150 milliarder kr. i Den sociale Pensionsfond.

Den Sociale Pensionsfond blev oprettet i 1970 med det udtrykkelige formål at yde en tillægspension til folke-, invalide- og enkepensionister. Den blev lovet udbetalt fra 75, 81 og 85 – men udbetalingerne blev hver gang udskudt. I stedet begyndte folketinget at overføre de øremærkede fondsmidler til statens almindelige driftsbudget. I 1998 vedtog man en lov, der gør det muligt at tappe ikke bare renter, men selve fonden for de 150 milliarder kr., pensionisterne sparede op med deres indbetalinger fra 1971-82 på først 1 pct., siden 2 pct. af den årlige skattepligtige indkomst.
Den blev i sin tid vedtaget under den radikale Hilmar Baunsgård-regering. Venstrefløjen i folketinget stemte imod med det argument, at der simpelthen var tale om en skjult skat. Ekspropriationen af midlerne til fordel for det almindelige statsbudget siden da har med al tydelighed vist, at netop det var tilfældet. Politikerne har både begået et eklatant løftebrud og et milliardtyveri. Den kommende retssag drejer sig om, hvorvidt de skiftende regeringer har overtrådt grundlovens ekspropriationsparagraf.

Finansminister Gjellerup forsvarede både løftebruddet og nægtede at indrømme, at der i det hele taget var sket et tyveri – og at fondens midler var blevet brugt til noget andet end de samme ædle formål, som lå i intentionerne.
Hun leverede dermed endnu socialdemokratisk regeringsbidrag til den hastigt voksende politikerlede.

Netavisen 27. april 2001

Læs også Pensions-historien gentager sig

For nyheder og gennemgang af sagen om Den sociale Pensionsfond læs hjemmesiden ‘De usynlige’
http://hjem.get2net.dk/usynlig/


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne