Puerto Rico: Regering lægger sag an mod USA

Puerto Ricos regering lægger sag an mod USA ved forbundsdomstolen i Washington. Det sker for at forhindre, at den amerikanske flåde genoptager sine bombeøvelser på den lille puertoricanske ø Vieques, der siden 1941 er blevet brugt til at forberede USA’s aggressioner overalt i verden.
Sila Calderón, guvernør i Puerto Rico, der er i statssamfund med USA og underordnet amerikansk lovgivning, sagde tirsdag, at “anlæggelsen af denne sag imod den amerikanske flåde for at stoppe dens aktiviteter er at tage vare på alle puertoricaneres sikkerhed og helbred.”
Udover at denne sag burde være anlagt for længe siden, er det fuldstændigt rigtigt, at bombeøvelserne, der har været suspenderet siden december sidste år, beviseligt har haft store helbredsmæssige konsekvenser for de lidt over 9000 indbyggere på Vieques. På øen er der nemlig målt 26 pct. flere kræfttilfælde end i resten af Puerto Rico, unormalt høje forekomster af astma hos børn, og tidligere ukendte sygdomme som lupus og nedsat skjoldbruskkirtelfunktion er konstateret som følge af den kraftige forurening fra de amerikanske prøvebombninger, der bl.a. foregår med forringet uran.
Den puertoricanske regering har anlagt sagen med henvisning til såvel sin netop vedtagne antistøjlov vedrørende støjen ved Puerto Ricos kyster som den amerikanske Lov om Støjkontrol fra 1972, der tillader både amerikanske stater og associerede stater som Puerto Rico at vedtage lokale antistøjlove, som den amerikanske regering i Washington herefter skal følge, medmindre præsidenten giver dispensation. Og denne dispensation til den amerikanske flåde, som ville være en glasklar underkendelse af Puerto Ricos egen lovgivning, er Bush endnu ikke rystet op med.
En sådan herremandsmentalitet, som en dispensation ville være udtryk for, ville med sikkerhed sætte yderligere skub i den antiimperialistiske uafhængighedsbevægelse, der vinder stadig stærkere frem overalt i Puerto Rico og ikke mindst på Vieques, hvis befolkning USA i 1941 henviste til en lille stribe jord på bare 204 kvadratkilometer midt på øen, mens de amerikanske tropper besatte to tredjedele af øboernes jord.
Den puertoricanske regerings krav om stop for amerikanske prøvebombninger er ikke bare fuldstændigt retfærdigt, men burde også følges op af kravet om, at amerikanerne forsvinder fra Vieques, tager alt deres dræbende og forurenende isenkram med sig, rydder op efter deres forurening af jorden og havet omkring øen og betaler Vieques’ indbyggere en klækkelig erstatning for den lidelse, som de i 60 år har påført dem.

Netavisen, 26. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne