På vej til konfrontation i Quebec

Vil Quebec blive et nyt Seattle? Aktivister fra USA, Canada, Latinamerika og resten af verden forbereder omfattende protester den 20.-22. april, når de amerikanske statsledere fra nord og syd ved det ‘3. amerikanske topmøde’ skal drøfte FTAA (Free Trade Area of the Americas).

I sidste uge demonstrerede titusind i Buenos Aires ved et forberedende møde. Nu hedder skuepladsen Quebec, hvor samtlige 34 nord- og sydamerikanske statsoverhoveder – på nær Cubas Fidel Castro – mødes på amerikansk initiativ for at færdiggøre planen for FTAA – den såkaldte ‘amerikanske frihandelszone’, som bedst kan beskrives som et amerikansk domineret ‘fællesmarked’ med frit slag for de multinationale.

Quebecs borgmester har af frygt for konfrontationerne henstillet til, at mødet bliver aflyst. Det gør det ikke. I stedet vil Canada opleve det største politiopbud i landets historie, når et kæmpemæssigt kontingent af antiglobaliseringsaktivister, der repræsenterer mindst lige så omfattende en alliance af forskellige politiske grupperinger og kræfter som i Seattle, dukker op for at protestere mod planerne, som vil gavne de rige på de fattiges bekostning – ikke mindst de hundrede millioner fattige latinamerikanere, der lider under nyliberalismen og ‘dollariseringen’ af deres lande.

FTAA-aftalen vil udvide det nordamerikanske frihandelsområde NAFTA (omfatter USA, Canada og Mexico) til hele det amerikanske kontinent. Den er blevet forhandlet, siden det første alamerikanske topmøde blev afholdt i Miami 1994. Det forventes, at aftalen skal effektueres fuldt ud fra 2005.

Som NAFTA vil FTAA lade sundhedsvæsen, uddannelse, miljø- og arbejdsforhold blive overladt til de ‘frie markedskræfter’ – til fordel for monopolerne og de multinationale koncerner.

Sikkerhedsforanstaltninger ved topmødet er kolossale, og der har allerede været gennemført en række arrestationer af formodede demonstranter, ligesom mange nægtes indrejse i Canada. Mere end 5000 politifolk fra Royal Canadian Mounted Police samt politistyrken i Quebec vil blive mobiliseret til en tredages indsats, der anslås at ville koste omkring 200 mio. kr. Samtidig holdes hæren i beredskab.

800 urobetjente er blevet specialtrænet i ugerne op til topmødet. Selve området i det indre Quebec, hvor topmødet finder sted – og hvor der bor og arbejder 25.000 mennesker – vil blive afspærret af et 8 km langt metalhegn af samme type, som omgiver fængsler. Alle beboere i området vil få et sikkerhedspas for at kunne komme ind og ud. Orsainville-fængslet i nærheden vil blive tømt for sine normale 600 indsatte for at gøre plads til arresterede demonstranter. Alle ledige lejligheder og huse i topmøde-området er blevet lejet af politiet, som også har reserveret alle hotelfaciliteter i mere end 100 km omkreds for at forhindre alle ‘ballademagere’ i at få indkvartering.
Statschefernes delegationer runder 5000 personer, og samtidig vil begivenhederne blive dækket af 3000 mediefolk.

Trods trykket fra politi og myndigheder har en omfattende mobilisering længe været i gang. Den største gruppering er Operation Quebec Printemps 2001, en koalition, som blev dannet i december 1999, og som omfatter mere end 30 organisationer, indbefattet fagforeninger, NGO’er, studentergrupper, lokale organisationer, politiske partier og enkeltpersoner. Formålet med aktiviteterne er “at øge bevidstheden om FTAA og globaliseringen i en ikke-voldelig protest”. Et alternativt ‘folkets topmøde’ er planlagt til den 17.-22. april.
Der opbygges et alternativt mediecenter, og begivenhederne vil f.eks. kunne følges på Indymedia Quebec www.quebec.indymedia.org

Sammen med en anden større koalition, CLAC, vil Operation Quebec gennemføre en række arrangementer under topmødet og samtidig prøve at skaffe indkvartering og billig mad til tilrejsende demonstranter. Man søger at leje haller, gymnasier og skoler til formålet og at gennemføre et “Adoptér en demonstrant”-program; hvor de lokale indbyggere indkvarterer en eller flere tilrejsende og samtidig orienterer dem om situationen i byen og for dens indbyggere.

Netavisen 15. april 2001

Læs også Latinamerika: Protester og ambassadelukninger


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne