Bush: Budget til krig og klassekamp

USA er de store klasseforskelles land. De 2,7 millioner rigeste tjener lige så meget som de 100 millioner fattigste tilsammen. Næsten 50 millioner amerikanere har ingen sundhedsforsikring.
Præsident George W. Bush’ planer om at beskære skatterne med 1600 milliarder dollars over de næste 10 år er en ren gavepakke til de rige. Hans budget for 2002 er yderst gavmild over for milliardærer, hær og politi. Halvdelen af skattelettelserne vil gå til den rigeste ene procent gennem en nedsættelse af den i forvejen af Bush Sr. og Bill Clinton kraftigt beskårne marginalskat – nu til 25 pct.
Skattemæssig progression vil være en by i Rusland. De, der har, skal gives endnu mere. De, der intet har, skal fratages det sidste.

Men USA er også verdens førende krigsmagt. Og Bush glemmer ikke sin hær. I det planlagte budget er der indlagt en stor forøgelse af midlerne til ‘Plan Colombia’, den skjulte amerikanske krig i Latinamerika, der føres under dække af ‘krig mod narkoen’. Bush ansøger om 800 millioner kr. til ‘bilateral økonomisk og sikkerhedsmæssig hjælp’ til Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Brasilien, Venezuela og Panama.

Bush vil give 731 millioner dollars til det såkaldte ACI (Andean Counterdrug Initiative) som en del af ‘Plan Colombia’, hvoraf den reaktionære regering i Colombia i 2002 skal modtage næsten 400 millioner dollars. Peru og Bolivia vil modtage mere amerikansk bistand, ligeligt fordelt mellem militærhjælp og antinarkotika-initiativer, mens Ecuador vil modtage 30 millioner dollars (5 mere end i år) som støtte til de økonomiske strukturreformer, mens Peru vil modtage 10 millioner (en forøgelse på næsten otte) til samme formål.
Det er først og fremmest investeringer i den amerikanske kontrol med området, og en optrapning af den begyndende krigstilstand i dette brændpunkt. Den politiske, økonomiske og militære kontrol udbygges hastigt i disse år – med planen om en slags amerikansk kontrolleret latinamerikansk EU med betegnelsen FTAA (den amerikanske frihandelszone) som et nøgleled.

Israel er fortsat med 3 milliarder dollars i økonomisk og militær bistand den største modtager af amerikansk hjælp overhovedet. Det er et af USA’s vigtigste bidrag til kampen mod palæstinenserne.

Et krigs- og klassebudget: andet var der ingen, der ventede sig af George W. Bush og hans ‘medfølende konservatisme’. Nu er det der.

KP-Netkommentar 13. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne