Castor-alarm

Den tyske borgerpresse kalder dem ’pøbel’. Jylland-Posten ekkoer og kalder miljøaktivisterne, der forsinkede den højradioaktive Castor-transport til Gorleben i 17 timer for ’Europas sammenrend af miljøfantaster og professionelle ballademagere’. Det er alt andet: en bred politisk bevægelse, der har massiv støtte fra lokalbefolkningen i Wendland, hvor Gorleben ligger, og som generelt møder stor sympati blandt flertallet af tyskere. Det er derfor hen ved 30.000 betjente sættes ind for at sikre transporten:
Som en talsmand for Robin Wood-aktivisterne, der støbt i cement lænkede sig til skinnerne under togtransporten, udtaler:
– Castor-transporten kan kun gennemføres med en enorm politiindsats, og denne transport tjener som døråbner for den næste serie af transporter fra La Hague. Men den tjener også til at sikre, at atomindustrien kan fungere videre. Bliver den ikke gennemført, trues en række atomkraftværker af driftsstop. Den franske befolkning omkring La Hague skal heller ikke udsættes for bestråling fra tysk affald. Det er efter vores mening i strid med folkeretten.

Denne Castor-transport var den første siden et midlertidigt stop transporter blev gennemført efter omfattende uroligheder i 1997. I alt venter 157 beholdere med tysk atomaffald på anlæggene i La Hague i Frankrig og Sellafield i England på at blive ført tilbage til Tyskland. Fra i år indtil 2004 skal der gennemføres to transporter med i alt tolv beholdere. Derefter tre transporter årligt med 18 beholdere indtil 2011. Depotet i Gorleben rummer i forvejen beholdere fra tre transporter indtil 97, der alle mødtes med massive protester.

Succes for den brede modstand
Toget med 110 tons dødsensfarlig højradioaktivt atomaffald i seks beholdere bevægede sig i sneglefart på den sidste del af strækningen fra Le Havre til bestemmelsesstedet 20 kilometer fra oplagringspladsen i Gorleben. Det blev tilmed tvunget til at køre baglæns. Fire Robin Wood-aktivister havde indstøbt i cement bundet sig til skinnerne.
Overalt blev det mødt af demonstranter. Tyskland var vidne til en af de mest omfattende protestaktioner nogensinde. Hele vejen langs togruten blokerede modige demonstranter skinnerne, lænket sig til broer eller banelegemet, og med fredelige midler gjort alt for at stoppe transporten. I løbet af aktionen anholdtes hundredvis af aktivister aktivister.

Masseaktionerne omfattede titusinder og afspejlede den massive folkelige modstand mod magtfulde tyske atomindustri. Borgerinitiativer og protestgrupper havde i lang tid forberedt slaget. De var spredt langs hele ruten, i midlertidige lejre på skovstrækninger og andre steder, indkvarteret hos landbefolkningen.
For den tyske atomkraftmodstand blev aktionen været en kolossal succes. Den største folkelige masseaktion i mange år, koordineret via internet og andre moderne hjælpemidler. Den gjorde det klart, at bevægelsen lever, står styrket og så bred som ingensinde før, og at alle kommende Castor-transporter vil blive mødt med nye masseaktioner.
Den ’rød-grønne’ Schröder-regering vil ikke få ro på bagsmækken. Det grønne regeringsparti er i krise p.g.a. dets svigt mod sine principper
Den tyske a-kraft-modstand har markeret, at den vil se a-kraften afviklet.

-ko
KP7, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne