Barsebäck 2017

KP-Kommentar

Utroligt, men sandt:
På trods af den svenske regerings tidligere løfter om at lukke Barsebäck i 2003, der ikke mindst fik københavnerne til at juble, og OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) til at nedlægge sig selv, fordi den ‘havde sejret ad helvede til, vil driften blive fortsat mindst til 2017.
Værkets ejer er Ringhalsværket, som igen ejes af den svenske stat og Sydkraft, og det har netop besluttet at investere 180 mio. kroner over de næste tre år til forbedring af sikkerheden i den reaktor 2, som var lovet lukket om to år. Det vil samtidig skifte navn til Ringhals 5.

I 1997 besluttede den svenske rigsdag at lukke den ene reaktor på Barsebäck i 1998, og den anden i år, 2001. Året efter besluttede den svenske Regeringsret, at lukningen skulle udskydes, indtil alle juridiske processer var afsluttet. Det gav i realiteten Sydkraft mulighed for selv at bestemme hvornår den skal afvikles. Og på trods af de højtidelige regeringsløfter om lukning i 2003 har Sydkraft ingen planer om lukning før tidligst om seksten år!

Det er alt sammen juridiske fiksfakserier. Hvis den svenske stat vil, kan den selvfølgelig lukke det dårligst placerede atomkraftværk i verden, få kilometer fra den danske hovedstad. Det hører med til billedet, at en dansk regering gav sit samtykke til opførelsen i 1975 efter en svensk henvendelse om placeringen – på trods af voldsomme protester fra miljøbevægelser og a-kraft-modstandere.

OOA fejrede for tidligt og det efterfølgende selvmord var mildt sagt en fejltagelse.
Atomkraften er langtfra død som enegikilde. Hverken i EU, Sverige – eller for den sags skyld i Danmark. Og Barsebäck forsvinder ikke. Tværtimod er a-kraften central i EU’s fremtidige energiforsyning. På trods af de danske krav om lukning og de svenske regeringsløfter om at sikre det, fortsætter også dette værk, så længe der er profitter at hente. Og erfaringerne alle steder fra viser, at løfterne om afvikling af a-kraften igen og igen bliver brudt. I Tyskland skal den være afviklet om 30 år ifølge en aftale mellem regeringspartierne Socialdemokratiet og De Grønne. Det er simpelthen en syltekrukke, løfter til beroligelse af befolkningen.

På trods af afviklingsløfterne er a-kraft-modstanden er levende i hele EU. I Tyskland er denne bevægelse særdeles slagkraftig, som man så det i sidste uge i den markante aktion mod Castor-transporterne af farligt atomaffald, hvor 30.000 betjente blev sat ind for at sikre dens gennemførelse. Den danske a-kraft-modstand deles af et flertal i befolkningen. Derfor får den heller ikke sandheden om EU’s energipolitik at vide. Det er på tide, at en aktiv anti-a-kraftbevægelse genoplives.
Med øjeblikkelig lukning af Barsebäck som det umiddelbare hovedkrav.

Netavisen 5. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne