Bomber Arafat efter arabisk topmøde

Israelske fly gennemførte nye terrorbombninger på Vestbredden og Gaza, herunder mod Yassir Arafats hjem, ved afslutningen af det arabiske topmøde. Mindst to palæstinensere blev dræbt og mere end 60 såret.
Det var et kraftigt signal fra Israel til de arabiske lande om, at det vil fortsætte og optrappe terrorkrigen mod Palæstina, efter at topmødet udtrykte sin støtte til den palæstinensiske intifada og genoptog boykotten af Israel, der har været ophævet siden 1993.

De 22 arabiske lande deltog på det første ordinære topmøde i ti år. Efter Golfkrigen har de stået splittet. På topmødet opnåedes heller ingen enighed i forhold til Irak og den brutale blokade og krig fra USA’s og Englands side, eller forsoning mellem Irak, Kuwait og Saudi-Arabien.
Topmødet enedes derimod om at arbejde hen imod en fælles konkret holdning til Israel og stoppe for bilaterale aftaler mellem Israel og et arabisk land. Det besluttede også at genaktivere den arabiske boykot mod Israel og fordømte USA’s veto i Sikkerhedsrådet mod indsættelsen af en FN-observatørstyrke til beskyttelse af palæstinenserne, og det forlangte, at Sikkerhedsrådet tager skridt til at beskytte det palæstinensiske folk under den israelske besættelse. Mødet krævede samtidig en konference afholdt mellem underskriverne af Geneve-konventionen fra 1949, som Israel til stadighed krænker.

I erklæringen fra topmødet hedder det om intifadaen:
‘Lederne hilser med stor stolthed det palæstinensiske folks modstand og dets modige intifada over for de barbariske angreb, som Israel gennemfører, og dets konfrontation af den brutale undertrykkelse fra besættelsesmyndighedernes side.
Lederne erklærer, at de står på det palæstinensiske folks side i dets heroiske kamp og støtter deres intifada og deres legitime ret til at bekæmpe besættelsen indtil de får deres retfærdige nationale rettigheder – indbefattet retten til at vende tilbage til dets territorier og til at beslutte sin egen fremtid og etablere en nationalstat på dets eget nationale territorium med Jerusalem som hovedstad.
Lederne fordømme Israels fortsatte aggression mod et palæstinensiske folk og dets massive overtrædelse af menneskerettighederne, især dets kollektive afstraffelse, ophugningen af de palæstinensiske områder i småstykker og dets fortsatte angreb på vitale anlæg . . . som beløber sig til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden’.

Topmødet erklærede sig som tilhænger af ‘en sammenhængende, retfærdig og varig fred i Mellemøsten på grundlag af internationale resolutioner og princippet om land for fred’. De besluttede at støtte de palæstinensiske myndigheder i deres økonomiske vanskeligheder som følge af den israelske stranguleringspolitik ved at udbetale 15 millioner dollars af et langfristet lån. Irak lovede en milliard euro til palæstinenserne fra indtægterne ved dets olieeksport.
Topmødet forlangte endvidere, at Israel overholder alle de internationale vedtagelser og krævede, at ingen lande flytter deres ambassader i Israel til Jerusalem eller anerkender Jerusalem som israelsk hovedstad. Det forlangte samtidig, at Sikkerhedsrådet retsforfølger israelske krigsforbrydere, som har begået massakrer og krigsforbrydelser mod arabiske borgere i de besatte arabiske områder.
Topmødet forlangte ligeledes, at Sikkerhedsrådet øjeblikkeligt ophæver sanktionerne mod Libyen.

Netavisen 29. marts 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne