Castor – Gorleben

Den tyske atomindustri er en politisk og økonomisk magtfaktor af format – men de folkelige protester mod A-kraften har også været en af de mest omfattende og slagkraftige politiske bevægelser i de seneste årtier. De omfattende protester mod CASTOR-transporterne i disse dage omfatter hen ved hundredtusinde aktivister og kommer som transporterne af atomaffald til oplagringspladsen i Gorleben genoptages efter mere end tre års pause.

For tre år siden indgik den socialdemokratisk-grønne regering en aftale om afvikling af atomkraften i løbet af 30 år – rigeligt med tid til at atomlobbyen kan tjene deres profitter hjem og foretage nye investeringer. Der findes også en dyb skepsis i befolkningen om, hvorvidt aftalen i sidste ende virkelig vil blive gennemført.

Den tyske atomindustri opstartedes i 1955 til såkaldt ‘fredelige formål’. Tyskland producerer ikke A-våben, men har både teknik og resourcer til at kunne gøre det. I 1960 opstartedes det første atomkraftværk i Kahl. I dag er der 19 i drift. En enkelt kraftværk i Kalkar er af økonomiske grunde aldrig blevet opstartet, og højtemperatur-reaktoren i Hamm-Ueentrop og Würgassen-anlægget er blevet lukket.

I 1989 opgav regeringen planer om en genanvendelses-fabrik og fortsatte eksporten af det dødsensfarlige atomaffald til sådanne værker i La Hague, Frankrig og Sellafield i England. Den tyske regering har ingen løsning på den endelige anbringelse af affaldet. Midlertidige opbevaringspladser findes i Ahaus, Greifswald og i Gorleben. En opbevaringsplads for atomaffald i Morsleben i det tidligere DDR blev lukket i 1998.

Siden beslutningen om at oprettet opbevaringspladsen i saltminerne i Gorleben i Wendland har lokale og landsomfattende protester modsat sig dens anvendelse. I september 1983 var faciliteterne færdige, og i 84 blev de første beholdere anbragt under massiv politieskorte mod omfattende demonstrationer. Nedbrydning af opbevaringsstedet fører til midlertidige anbringelsesstop, og i 1987 viser undersøgelser, at på trods af forsikringer om det modsatte indeholder affaldet det allergiftigste stof plutonium.

Fra 1989-94 forhindrer den lokale modstand i Wendland anbringelsen af Castor-containere i Gorleben. Fra 95 og 97 gennemføres tre transporter og anbringelser, men hver gang omdannes Wendland til en borgerkrigs-zone. Kommunen Lüchow-Dannenborg sættes i undtagelsestilstand. Butikker lukker, skolerne er tomme, de lokale bønder og unge aktivister protesterer, kirken forsyner demonstranter ramt af vandkanoner med tørt tøj. Indenrigsministeren kalder demonstranterne for ‘beskidt pøbel’. Siden 97 har der ikke været gennemført Castor-transporter. Den igangværende aktion er en gigantisk styrkeprøve mellem atomindustrien, regeringen og ordensmagten på den ene side og befolkningen og aktivisterne på den anden side. Selvom de ikke kan forhindre anbringelsen, er alene omfanget af protesterne allerede en sejr – og et enormt problem for de tyske myndigheder.
Den seneste politiindsats i 1997 kostede de tyske skatteydere mere end en halv milliard D-mark. Den igangværende bliver endnu dyrere.

Som en talsmand for Robin Wood-aktivisterne, der lænkede sig til skinnerne under togtransporten, udtaler:
– Castor-transporten kan kun gennemføres med en enorm politiindsats, og denne transport tjener som døråbner for den næste serie af transporter fra La Hague. Men den tjener også til at sikre, at atomindustrien kan fungere videre. Bliver den ikke gennemført, trues en række atomkraftværker af driftsstop. Den franske befolkning omkring La Hague skal heller ikke udsættes for bestråling fra tysk affald. Det er efter vores mening i strid med folkeretten.

Det forarmede råkapitalistiske Rusland tilbyder sig nu som aftager af den europæiske atomindustris affaldsproblemer. Atomenergiministeren er ved at sende et forslag gennem dumaen om oprettelse af permanente oplagringspladser i tyndt befolkede russiske landområder – mod god betaling fra atomkraftværkerne. Disse planer har allerede udløst omfattende folkelige protester i Rusland, der ikke vil omdannes til en atomlosseplads også for vesteuropæisk affald! Hundredtusinder har skrevet under på protester mod loven, hvis endelige vedtagelse netop er blevet udskudt.

Netavisen 18. marts 2001

Tysk netside om Castor: http://www.castor.de


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne