Fødevare- og landbrugspakke 2015: Frihed for storlandbruget og smadret miljø

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er blevet enige om den del af regeringens ‘vækst’pakke der drejer sig om fødevareproduktion og landbrug. Aftalen blev så sort og miljødelæggende, at selv Socialdemokraterne i sidste øjeblik trak sig fra forhandlingerne.

skjernaa

Storlandbrugets pres for at blive fri for det snærende bånd – hensynet til miljøet –  har givet et gennembrud, der betyder mulighed for at øge svineproduktionen og udlede mere kvælstof. 60.000 hektar efterafgrøder droppes og randzonebeskyttelse omkring vandløbene fjernes.

Moderne regulering – iltsvind og fiskedød

Det helt nye princip i miljøreguleringen af det danske landbrug bliver ‘individuel regulering’. I realiteten et stort skridt i retning af ‘ingen regulering’. Fremover skal den mængde gødning den enkelte landmand må sprede på marken udregnes efter individuelle forhold og beregnes ud fra jordbund, afgrødetype osv.

Det lyder meget logisk og videnskabeligt, men i realiteten kastes der et røgslør ud, hvor følgerne bliver uklarhed, manglende kontrol og øget frihed for kapitalkræfterne.

Hvis metoden byggede på undersøgelser og reelle vurderinger, der tog udgangspunkt i miljøet kunne den være fornuftig, mener flere grønne organisationer. Problemet er bl.a., at systemet slet ikke er færdigudviklet endnu. Så man tager den ene del – individuel gødskning – og ser bort fra den del der skulle betyde, at gødskningen angiveligt skulle basere sig på fornuftige vurderinger af hvad jorden og miljøet kan bære.

Retten til at udlede mere kvælstof kommer nemlig allerede nu og afslører fuldstændigt at de smukke ord om videnskabelighed er fup. Beskyttelse af vådområder og natur bliver fremover i langt højere grad frivillig.

Ud fra miljøberegninger af hvor grænsen for iltsvind og fiskedød ligger i de danske farvande, vil den nye aftale betyde at der allerede i 2017 vil ske en overskridelse af grænsen for kvælstofudledning på 40 %.

Den miljøbeskyttelse af vandløbene, der er kæmpet igennem og arbejdet for lokalt – og som langt fra er tilstrækkelig – bliver udsat for et frontalangreb og et kæmpe tilbageskridt.

Randzonerne fjernes og sprøjtegift og gødning ryger direkte i vandløbene. Insekter, fisk osv vil gå til grunde, mens kvælstofmængden vil øges. I følge beregninger bliver hele 40 procent af biomassen i vandløb allerede i dag dræbt på grund af insektgifte der løber ud i vandløbene og 90-95 procent af alle danske vandløb, søer og fjorde er stadig for forurenede ifølge rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Er vandløbenes eksistens reddet?

Der har været store protester fra hele landet og fra miljøorganisationer, sportsfiskere m.fl.  bl.a. mod regeringens plan om at fjerne beskyttelse af vandløbene under det der hedder paragraf 3 under naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper), der kunne betyde at det kunne gøres helt frit for den enkelte landmand fuldstændigt at fjerne et vandløb og lægge det i rør af produktionshensyn.

Forslaget om dette endte med at blive taget ud af pakken i sin foreslåede form og fik De Konservative til at stemme for aftalen.
Det ligger dog i landbrugsaftalen, at de enkelte vandløb kan vurderes af miljø- og fødevareministeriet individuelt og eventuelt tages ud af beskyttelsen. Så dette var et lille figenblad for at sige ja til en kulsort aftale.

Læs også
Regeringens ‘vækst’pakke: Sort angreb på natur og miljø


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne