”Det er vores vand”: Blokaden mod skifergasboring fortsætter

Det franske firma Total er tæt på at gennemføre den første egentlige prøveboring efter skifergas i området ved Dybvad i Nordjylland. Klar og på plads var også blokaden mod de første lastbiler, der ankom mandag morgen. Det lykkedes at stoppe Totals lastbiler frem til tirsdag eftermiddag, hvor politiet fjernede aktivisterne. Blokaden der gennemføres af både lokale og tilrejsende vil blive genoptaget hver dag.

10. april holdes der støttedemonstration Nytorv, København kl 16.

Fotos: Bloker Boretårnet

Op til den egentlige blokades start har aktivisterne flyttet sig på politiets påbud, men det var fra starten meldt ud, at når blokaden af materiellet startede tirsdag ville man fastholde blokaden uanset politiets krav. Målet er at stoppe boringerne – derfor har aktivisterne besluttet at anvende civil ulydighed

Politiet ryddede blokaden tirsdag

Mens aktivisterne sang skifergas-protestsange rydede 2 mandskabsvogne blokaden hvori ca. 60 aktivister nægtede at flytte sig frivilligt. De 6 lastbiler er nu kørt igennem, skriver Bloker Boretårnet. Blokaden fortsætter i de kommende dage.

Der står meget på spil

Der står meget på spil. Lokalt, men så sandelig også for hele landet. Boringen ved Dybvad er kun det første testområde – næste gang er det Nordsjællands tur. Kampen mod skifergasboring og fracking er både lokal, national og international og har stor styrke i en række lande.

Allerede ved prøveboringerne pumpes giftige kemikalier dybt ned i undergrunden, med ukontrollable virkninger på jord og grundvand. Radioaktive stoffer frigives, grundvand forurenes og selve processen forbruger en meget stor mængde drikkevand.

Følgerne er velkendte fra bl.a. amerikanske boringer. Det lokale drikkevand stjæles af industrien, der driver rovdrift på vandressourcerne. Boringer efter skifergas kræver konstant nye boringer, så området vil blive plastret til med boretårne – og også landskabet forurenes.

Der er stor modstand i lokalbefolkningen i Nordjylland, men den respekteres på ingen måde.

Winston Nielsen fra Bloker Boretårnet udtaler:

”Vi indkalder til blokering af Totals arbejde i Nordjylland med civil ulydighed, fordi konsekvenserne ved at lade være er for store. Vi kan ikke tillade at Total åbner muligheden for udvinding af skifergas i Danmark. Læserbreve, høringssvar og demonstrationer er åbenbart ikke nok. Hvis politikerne ikke er villige til at tage det eneste acceptable valg og stoppe al yderligere udvinding af fossil energi, må vi i stedet blokere for at det kommer til at ske”.

 


GARANTER GRUNDVANDET – SIG NEJ TIL BESKIDT PROFIT!

Støttedemonstration mod Totals prøveboring 10. april

Vi mødes på Nytorv på Fredag den 10 April klokken 16.00. Som en sjov,
kreativ happening, laver vi et boretårn af grønne mælkekasser under
demonstrationen, så tag en mælkekasse med dig under armen. Stop
skifergasudvinding i Danmark!

Skifergas Nej Tak Netværk

Læs mere her

Bloker boretårnet!

Se videoer fra blokaden

Se fotos fra blokaden

Netavisen 8. april 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne